Spara utkast av pågående verifikat

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 1 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Spara verifikationer som utkast - eEkonomi

Vi har ett behov av att kunna spara utkast av pågående verifikat. Ibland jobbar vi med stora & krångliga verifikat och behöver leta efter och komplettera med underlag, leta vilka konton som ska användas osv.

Det kan handla om 20-30 transaktionsrader som ska in i ett och samma verifikat och arbetet kan bli utdraget. Så pass utdraget att sessionstiden kan rinna ut och kräva att man loggar in på nytt och då har allt arbete gått förlorat.

Det kan också vara så att en anställd kör igenom en del av det och en annan fortsätter och gör klart det. 

Det skulle underlätta mycket för oss om vi kunde spara ett utkast på pågående verifikat på samma sätt som programmet idag tillåter vad gäller offerter, ordrar, kundfakturor, leverantörsfakturor osv...
Foto på Arash

Arash

  • 1,694 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.