Stöd för kollektivavtal med sjuklön först efter karensperioden - Lön 300/600

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 6 dagar sedan
  • (Redigerad)
Vi arbetar med flera olika kollektivavtal och gemensamt för de alla är att de INTE hanterar sjukperioder på samma sätt som den nya lagen som infördes 1 jan 2019. Till skillnad från lagen så skall man enligt dessa kollektivavtal göra sjukavdrag och betala ut sjuklön först EFTER att karensperioden fullföljts. Dvs för en person som arbetar 8 timmar/dag så görs ett karensavdrag på 8 timmar och först from timme 9 så läggs sjuklön ut. 
Det är rent av orimligt att Visma inte kan ge stöd för dessa avtal utan att man skall behöva sitta och lägga in sjukperioderna manuellt. 
Jag har vid 2 tillfällen efterfrågat detta via chatten och fått svaret att det går inte och finns inga planer på att lösa eftersom Visma hävdar att de flesta kollektivavtalen följer lagen rakt av. Så är inte fallet. Jag kan gladeligen presentera flera kollektivavtal för er som inte följer lagen i detta avseende.
Foto på MartinaL

MartinaL

  • 70 poäng

Publicerades för 6 dagar sedan

  • 1

Var först med att svara!