Supporten tipsar: Karensavdrag

 • 1
 • 3
 • Artikel
 • Uppdaterades för 9 månader sedan
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

När det nu har börjat trilla in sjukdagar för 2019 i era löneprogram så märker ni nu att det inte längre skapas en karensdag utan istället ett karensavdrag. Men vad innebär det här egentligen?

Karensavdraget klubbades igenom i maj 2018 av riksdagen och innebär att avdraget som görs när den anställde blir sjuk är mer rättvist och förutsägbart för den anställda.

Att läsa på regeringen.se

Karensdagens utformning slår olika för olika grupper på arbetsmarknaden. För arbetstagare med koncentrerad arbetstid kan reglerna medföra att arbetstagaren förlorar en relativt stor del av inkomsten om karensdagen infaller under en dag med ett långt arbetspass. Likaså för en arbetstagare med koncentrerat deltidsarbete.

För de som arbetar olika långa arbetspass så kommer det nya avdraget att vara mer rättvist, det kommer inte längre spela någon roll vilken arbetsdag som du insjuknar på. Karensavdraget görs alltid på 20 procent av sjuklönen på den genomsnittliga veckoarbetstiden.

I nedan exempel har vi en anställd som arbetar oregelbundna tider. Dagen då den anställda insjuknade var den schemalagd med en arbetstid på 10 timmar. Löneavdraget som hade blivit med den förra karensdagen hade således blivit 10 timmar x 266,35 kronor = 2663,50 kronor. Inte så rättvist, då arbetsschemat har en genomsnittlig veckoarbetstid på 36 timmar.
Med karensavdraget så görs en beräkning på vad avdraget ska bli utefter 20 procent av sjuklönen på den genomsnittliga veckoarbetstiden. Den totala sjuklönen på en vecka för denna anställda är 7670,88. Karensavdraget blir i detta exempel då (0,2 x 7670,88) 1534,15 kronor.Dock så får karensavdraget aldrig bli högre än vad sjuklönen för sjukperioden är. Så om du går hem efter en halv arbetsdag så kommer karensavdraget att justeras till samma belopp som sjuklönen.

För en massa mer rolig läsning om karensavdrag så ta och kika in på vismaspcs.se.
Foto på Andreas Palmay

Andreas Palmay, Application Specialist Visma Online

 • 2,832 poäng 2k badge 2x thumb

Publicerades för 9 månader sedan

 • 1
 • 3
Foto på ml

ml

 • 110 poäng 100 badge 2x thumb
Gäller detta oberoende av vilket kollektivavtal man har, vi har kollektivavtal för äldreomsorg och personlig assistans. Jag har från Almega fått ex på hur karensavdrag/sjuklön beräknas och beräkningarna stämmer inte gentemot Vismas. I deras ex räknas först ett karensavdrag på 20% av en arbetsvecka, därefter sjuklön.
Foto på Inger

Inger

 • 800 poäng 500 badge 2x thumb
Hej!

Jag har några frågor till supporten!!

Om man har timlön istället för månadslön och insjuknar och dessutom har ob och jour, hur blir det då?

I ert exempel skulle personen ha arbetat 162 timmar. Blir sjuk 36 timmar. Hur görs beräkningen för min personal?

Ska man då betala ut 36 timmars sjuklön (d v s 36 x 266,35) och ev ob (till 80%) och sedan göra karensavdrag med 7,2 x 266,35? Ska karensavdraget göras på hela sjuklönen, alltså inklusive värdet av ob och jour?

Vi har ett tidrapporteringssystem. Ska försystemet eller Visma göra jobbet? Som det varit nu så har kollektivavtalet våra anställda tillhör haft maxgräns karens på 8 tim/pass så jag har fått hjälpa systemet göra rätt.

Men ska jag göra jobbet även fortsättningsvis med beräkningar? Känns ju sådär...

Till saken hör att p g a vårt försystem så har vi inlagt i schemamodulen endast  snittarbetstid/vecka. Något specificerat schema finns inte där för att inte krocka med informationen som importeras från tidrapporteringssystemet. Dessutom UTAN att där räkna med jouren då den ersättningen är inklusive semesterersättning, precis som ob. Men, jouren genererar ju tid. OBS! Vårt avtalsområde. Alla har inte jour heller. Det här är ett assistansbolag så det beror på vilken brukare man arbetar åt.

Vet inte riktigt om ni hänger med i svängarna. Jag sitter i supportens telefonkö sedan 2 timmar dessutom. Hade tänkt få svar muntligt på detta, men eftersom ni själva gett exempel så kan jag passa på att försöka få det urbenat här.

Att kunna mejla hade inte varit helt fel heller.

Vi kan för att göra det mer som det ser ut i min värld låtsas att NN har snittarbetstid på 36,78 tim. (eller 36 tim 47 minuter).  Detta är tid inklusive jour. Jouren omvandlas i vår värld 1/4 dvs varje jourtimme är 15 min som räknas i hundradelar och då blir 0,25.

Sen kan vi säja att NN skulle ha arbetat

8/1:   1130-24 (23-24 =jourtid)
9/1    0000-0930 (00-06 = jourtid)
11/1  08-15
14/1  1130-24 (23-24 = jourtid)
15/1  00-0930 (00-06 = jourtid)
OB tider är 19-22 22-06

Sjuklön blir här 37 timmar x X
Sjukob blir 6 x Ykr + 4 x Ykr
Sjukjour blir 14 x Ykr

Frågan är då om karensavdraget ska beräknas på hela sjuklönen för den här perioden? I timmar blir avdraget 7,36 tim x X

Y vet jag värdena på, men vad blir X? Ska man snitta veckoinkomsten inkl allt och ta 20% på det? Eller på timmar och jour och ta 20% på det?

Snurr snurr. Hoppas på svar...
Foto på Andreas Palmay

Andreas Palmay, Application Specialist Visma Online

 • 2,832 poäng 2k badge 2x thumb
Det går att läsa följande på regeringen.se:

"Frågor om hur avdraget beräknas för enskilda företag eller branscher kan således besvaras av arbetsmarknadens parter (arbetsgivarföreningar och fackförbund)." Det som vi har tagit som ett exempel är hur det kommer att se ut för merparten av arbetstagare i Sverige.

För att kunna beräkna ett karensavdrag som även ska påverkas av eventuell OB, jour eller andra rörliga delar, så har det i löneprogrammet tillkommit ett fält som heter rörlig lön genomsnitt månad. Detta fältet finns för både timavlönade och månadsavlönade och finns på flik 3 Lön i anställningsregistret.

Då tas den summan med i beräkningen enligt formeln

0,2*(0,8*((MånadslönEfterLöneväxling+RörligLönGenomsnittMånad*12/52))) för månadsavlönade

eller

0,2 *((Genomsnittligveckoarbetstid * TimlönSjuk) + RörligLönGenomsnittVecka) för timavlönade.

Jag hoppas att det klarnar lite för er hur programmet sköter karensavdraget.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.