Synkroniseringsknapp? - Lön 300/600

 • 4
 • Idé
 • Uppdaterades för 4 år sedan
 • Inte planerade
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej

Jag vill själv kunna avgöra när jag vill synkronisera från visma stämpla till lön 600. Idag gör ju detta automatiskt när man gör en ny lönekörning vill inte det.

Finns det några planer på detta ??

Mvh Rosie
Foto på Rosie A

Rosie A

 • 812 poäng 500 badge 2x thumb
 • frustrerad

Publicerades för 5 år sedan

 • 4
Foto på Tobias Runesson

Tobias Runesson, Fd Testledare - Visma Lön

 • 5,996 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Det finns inga direkta planer på att ta bort den automatiska synkroniseringen
som sker när man skapar en ny lönekörning. Vi har inte sett något behov av det
utan snarare tvärtom ett hjälpmedel för att inte missa att genomföra
synkronisering.

Vill därför fråga, vad är anledningen att ni inte vill att
programmet ska synkronisera automatiskt vid skapandet av ny lönekörning?
Foto på Rosie A

Rosie A

 • 812 poäng 500 badge 2x thumb
Hej

Jag vill ha möjlighet att kontrollera innan det går över till lönesystemet för att säkerställa att inget går över som blir fel gäller även reseräkningar och utlägg.

Vi har arbetare som inte kan följa något av era avtal som ligger inne och det bästa var att lägga dom som tjänstemän därav min kontroll...

// Rosie
Foto på Tobias Runesson

Tobias Runesson, Fd Testledare - Visma Lön

 • 5,996 poäng 5k badge 2x thumb
Hej igen!

Okej, tack för svaret! Vi tar det med oss. Om det är fler som önskar liknande så får ni gärna kommentera här i tråden.
Foto på Cajsa Moberg

Cajsa Moberg

 • 276 poäng 250 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Autoimport av reseräkningar och avvikelser.


Hej!

Vi använder oss av både Stämpla och Resa & Utlägg i kombination med Visma Lön 600. Programmen har en god tanke och är användarvänliga så vi är i grunden nöjda, men vi har följande problem som jag har framfört till telefonsupporten några gånger de senaste två åren utan något resultat. Snälla läs detta och se om ni kan göra något åt det, för vi växer och eftersom det stjäl mer och mer tid ju fler anställda som använder tjänsterna så kommer vi kanske att behöva byta system om det inte får en lösning.

1. Den automatiska importen från Resa & Utlägg ställer till det för oss vid varje lönekörning, vi vill kunna välja vilka reseräkningar vi importerar! T.ex. ifall vi inte har hunnit få kvitton för reseräkningar/utlägg så kan vi inte betala ut ersättningen och då vill vi kunna välja att inte importera utläggen förrän vi faktiskt har fått underlagen. Som det är nu tvingas vi att ta bort reseräkningarna från lönespecen och då har det visat sig att de inte går att importera på nytt utan att den anställde måste göra om hela rese-/utläggsräkningen från början. Mest irriterande är det när vi äntligen har gått igenom hela lönekörningen och det är bråttom att avsluta och få iväg betalningsfilen till banken. Då kommer den där automatiska synkroniseringen och vips så har ytterligare 5 resor/utlägg importerats och eftersom dessa reseräkningar oftast har tillkommit och attesterats under de senaste två dagarna så har vi sällan hunnit få kvittona ännu utan de befinner sig i ett kuvert någonstans i Sverige på väg till oss med Posten. Då sitter vi i kläm och måste återigen ta bort dem från lönebeskedet och sedan får vi lägga till dessa manuellt från scratch på lönebeskedet vid nästa körning. Oerhört irriterande! Borde kunna lösas med ett pop-up fönster som säger "följande reseräkningar finns att importera" och en möjlighet att avmarkera de som man inte vill ta med.

2. Vi har även problem med att avvikelserna från Stämpla alltid importeras samtidigt som reseräkningar och utlägg. Vi gör en extra lönekörning varje månad med utbetalning den 10:e då vi enbart betalar ut resor och utlägg för att minimera väntetiden för våra anställda. Problemet är att vi inte kan välja att enbart importera utlägg utan då också får med alla avvikelser för alla som varit duktiga och avklarat sina månadsrapporter i god tid. Eftersom avvikelserna inte går att importera på nytt när vi väl tagit bort dem från lönespecen så sitter vi nu och går igenom och avattesterar alla rapporter för dem som ska ingå i körningen för att sedan attestera om dem. Tyvärr händer det nästan alltid att innan vi är klara så har någon av våra anställda hunnit in och godkänt/attesterat på nytt så det är alltid någon som kommer med ändå. Vid den ordinarie körningen måste vi sedan hålla rätt på detta och komma ihåg vilka som överförts för att lägga till deras avvikelser manuellt. Även detta är oerhört irriterande! Dessutom är det inte endast de attesterade månadsrapporterna som ställer till problem, för ifall några rapporter inte är klarmarkerade (det händer alltid eftersom den extra lönekörningen görs så tidigt i månaden) så låser de sig helt efter körningen, dvs. den anställde kan då inte längre klarmarkera sin rapport och chefen kan inte attestera rapporten i systemet. Vilket innebär att vi får gå ut med ett mail till dem det berör och be dem maila in sina frånvaroregistreringar till oss samt begära ok via mail från cheferna. Som ni förstår, oerhört irriterande! Detta tycker vi borde gå att lösa genom att man kunde välja att göra en "utläggskörning" i löneprogrammet som enbart synkar mot Resa & Utlägg.

Jag hoppas att ni tar dessa önskemål på allvar och ni är varmt välkomna att kontakta mig ifall ni har frågor eller om det är något ni inte förstår!

Vänliga hälsningar
Cajsa
Foto på Tobias Runesson

Tobias Runesson, Fd Testledare - Visma Lön

 • 5,996 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Tack för utförlig och tydlig problembeskrivning. Framgår
väldigt tydligt hur problemen är och blir för er.

 1. Förstår problemet och din input på tänkbar lösning
  är också tydlig och bra. Vi har sedan tidigare med oss önskemål om dubbla
  attestnivåer. Skulle det tänkas vara en alternativ lösning för er också, dvs
  att reseräkningar först attesteras av chefen men innan de är redo för import till
  Lön så måste de även attesteras av en löneadministratör?

 2. Inte heller något som finns någon bra lösning på
  nu. Man kan göra lönekörningar av typen ”Extra utbetalning” men till en sådan kan
  man inte importera reseräkningar/utlägg. Precis som du är inne på skulle man
  behöva kunna göra en import endast för reseräkningar/utlägg och det vore
  förmodligen lämpligt att kunna göra till en extra lönekörning.Återigen, tack för bra input. Det är värdefull information
som såklart vi har med oss när förändringar diskuteras.
Foto på Cajsa Moberg

Cajsa Moberg

 • 276 poäng 250 badge 2x thumb
Hej Tobias!

Tack för din återkoppling.

1. Ditt förslag till alternativ lösning skulle nog också fungera. Allt beror på hur det utformas, det viktiga är att det blir enkelt och överskådligt ur administrativ synvinkel.

2. Exakt, det är precis vad jag är ute efter.

Vänliga hälsningar
Cajsa
Foto på Tobias Runesson

Tobias Runesson, Fd Testledare - Visma Lön

 • 5,996 poäng 5k badge 2x thumb
Ja precis, går lösa saker på lite olika sätt. Bra med infon - då har vi koll på vad ni skulle behöva för förändringar.
Foto på annasarnehed

annasarnehed

 • 2,944 poäng 2k badge 2x thumb

Hej! Vi har samma problem som Cajsa angående attesterade resor/utlägg där de fysiska underlagen ännu inte anlänt ekonomiavdelningen men de blir synkroniserade in i lönekörningen automatiskt. Vi vill också kunna välja vilka resor/utlägg som ska gå in i lön. Hoppas ni kan skynda på någon lösning!

Med vänlig hälsning

Anna Särnehed


Foto på Annika

Annika

 • 5,370 poäng 5k badge 2x thumb

Vi funderar på att börja med Stämpla och har så smått börjat med R&U. Det problemet som Cajsa har verkar vara något som vi skulle få också.


Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.