Systemdokumentation i Advisor

  • 1
  • Problem
  • Uppdaterades för 5 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Har nu gått över från Byråstöd till Advisor. Vart upprättar jag systemdokumentation för våra kundföretag?

Jag har gått över till Advisor då det inte gick att fortsätta att använda Byråstöd och jag köpte hela konceptet där jag får många olika program. Viktigt var då att jag kunde ha kvar alla REKO dokument för att kunna hålla kvaliteten uppe vid en granskning då jag är auktoriserad konsult. Nu upptäcker jag att man inte kan ta ut systemdokumentation från Advisor och detta känns inte bra. Om man säljer in nytt program som Advisor som ska ersätta Byråstöd så utgår man från att det inte blir en försämring. Jag är ny kund sedan hösten 2014. När är det möjligt att ni uppdaterar detta? Ser att frågan kom upp för snart ett år sedan men tydligen är det inget man kände till när jag ställde frågan på chatten.

Foto på Maribo

Maribo

  • 592 poäng 500 badge 2x thumb
  • Frustrerad

Publicerades för 5 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.