Systemdokumentation i Advisor

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 5 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Har nu gått över från Byråstöd till Advisor. Vart upprättar jag systemdokumentation för våra kundföretag?

Hej, Jag har redan ställt frågan men ställer den igen, när blir det klart så att man kan ta fram systemdokumentation i Advisor? Detta var mycket bra i Byråstöd men då ni sålde in Advisor till fullo så utgick man från att det inte skulle bli någon försämring men där finns en del brister som jag ser det och detta är en av dem. Då det är ett av dokumenten som måste finnas när man följer Reko så känns frågan angelägen.

Med vänlig hälsning

Marie B

Foto på Maribo

Maribo

  • 592 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.