Textrader på fakturor

  • 2
  • Idé
  • Uppdaterades för 4 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Vill ha smartare textrader i Administration

Vid fakturering och skapat valet textrad så önskar jag man kunde skriva över hela fakturaraden dvs skriva över fälten apris .enheter, antal mfl, just för att kunna skriva o nyttja hela textfältet.. för att sen vi själva artikelraden fakturera enligt dagens fakturarader...
Foto på Helene Clason

Helene Clason

  • 184 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 4 år sedan

  • 2

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.