Tidning ( GP) som bekostas av arbetsgivaren - Administration

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)

Hur bokför man en faktura som avser GP prenumeration och som arbetsgivare betalar för en anställd men vill inte att den anställde förmånsbeskattas.

Foto på D_D

D_D

 • 208 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 76,070 poäng 50k badge 2x thumb
Svår fråga att svara på då det förefaller vara en förmån )

Mikael
Foto på Göran A

Göran A

 • 5,552 poäng 5k badge 2x thumb

Håller med Mikael då allmänna dagstidningar är en skattepliktig förmån såvida man inte jobbar i ett tidningsföretag som ex.vis journalist

 

Foto på Malin Kjellberg

Malin Kjellberg, Moderator

 • 1,948 poäng 1k badge 2x thumb
Hej,

Precis som du fått svar på ovan så är detta en förmån, i denna dokumentationen från skatteverkets sida står det följande.

TidningarAtt fritt få tidningar hem till bostaden kan vara skattefritt i vissa fall.I RÅ 2004 ref. 101 har förmån av fria dagstidningar som en chefredaktörför en dagstidning fått av arbetsgivaren ansetts skattefri enligt 11 kap. 8§ IL. Skattefriheten gällde även om det var en tidning av nyhets- ellerallmänpolitisk karaktär och även om den skattskyldige inte hadeytterligare en tidning som han betalat för.Förmånen att få en fri tidning utdelad i bostaden är skattefri förpersoner för vilka det är av väsentlig betydelse för arbetet att hatillgodogjort sig innehållet i tidningen före arbetsdagens början. EnligtHögsta förvaltningsdomstolen, HFD, måste en arbetsgivare i ettdagstidningsföretag i regel anses ha ett starkt intresse av att anställdamed journalistiska arbetsuppgifter tar del av det som skrivs i branschen.Hit räknas personer som arbetar som journalister, fotografer, grafiskpersonal samt personal tillhörande ledningsgruppen (Skatteverket 2005-05-02, dnr 130 225096-05/111).För anställda i allmänhet torde det för arbetets del räcka att hatillgång till en eller flera tidningar på arbetsplatsen.

För ytterligare information hur du ska hantera detta ber jag dig kontakta skatteverket.