Tips om bilförmån

  • 2
  • 1
  • Artikel
  • Uppdaterades för 4 år sedan
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Här har vi lite tips på hur bilförmån ska hanteras i olika situationer. Om du vill har mer detaljerad information bör du kontrollera detta med Skatteverket. 

Bilförmån - ledighet
Vid bilförmån i samband med ledighet, exempelvis tjänstledighet ska du låta bilförmånen ligga kvar på lönebeskedet varje månad. Ingen skatt kommer att dras men däremot arbetsgivaravgifter. Skatten regleras sedan i den anställdes deklaration då den anställde kommer att få restskatt.

Beräkna bilförmånsvärde del av månad
Den kortaste tiden ett biförmånsvärde kan beräknas är en hel kalendermånad. Därför ska beskattning ske på hela förmånsvärdet trots att den anställde bara haft bilen till exempel en dag under månaden. Detta kan inträffa både när den anställde får tillgång till bilen men även när den anställde slutar mitt i månaden.

Anställd har två förmånsbilar samtidigt
Om en anställd har två förmånsbilar samtidigt ska det sammanlagda förmånsvärdet redovisas på kontrolluppgifterna, men du behöver bara ange koden för en av bilarna. Eftersom du bara kan välja en förmånsbil på den anställde i anställningsregistret får du manuellt justera förmånsvärdet där, eller lägga in en manuell löneart för bilförmån på lönespecifikationen.

Anställd bytt förmånsbil under en månad
Om en anställd har bytt förmånsbil en månad ska förmånsvärdet beräknas efter den bil som den anställde disponerat längst. Då bilar med olika förmånsvärden har använts lika länge under en månad ska förmånsvärdet beräknas som ett genomsnitt av bilarnas förmånsvärden.

Byte av arbetsgivare mitt i månad
Vid byte av arbetsgivare mitt i en månad ska värdet av bilförmånen beräknas för en hel månad i både den gamla och den nya anställningen. De båda arbetsgivarna måste därför betala fulla arbetsgivaravgifter. Den anställde kan "efter yrkande i inkomstdeklarationen" få värdet jämkat till sammanlagt endast 12 månadsvärden.

Rapportering av kontrolluppgift
Vid rapportering av kontrolluppgifter tittar alltid programmet på den bilkod som ligger i anställningsregistret just nu. Har den anställde haft en annan bil under året, räcker det med att den sista bilkoden rapporteras även om den anställde haft den första bilen under en längre tid.

Den anställde har inte förmånsbil längre
Om den anställde inte längre har någon förmånsbil, men har haft det tidigare under året hämtas inte den bilkoden in på kontrolluppgifterna, eftersom programmet tittar på den bilkod som ligger i anställningsregistret just nu. Koden måste då fyllas i manuellt i ruta 14 på kontrolluppgifterna.

Antal månader den anställde haft bilförmån
I ruta 15 på kontrolluppgifterna rapporteras antalet månader den anställde haft bilförmån under året. Programmet tittar på om lönearten för bilförmån registrerats varje månad. Om du har glömt att registrera bilförmån under en månad och lägger in löneart 2101 Bilförmån (Lön 100/300/600) eller löneart 711 (Lön Special) två gånger nästkommande månad, blir det inte korrekt på kontrolluppgifterna. Programmet tittar på om bilförmånen har varit med varje kalendermånad, inte antalet gånger under året. I detta fallet står det 11 i ruta 15 Antal månader med bilförmån eftersom lönearten har varit med på lönekörningar under 11 kalendermånader. Här behöver du manuellt ta bort detta värde i ruta 15, eftersom den anställde haft bilförmån varje månad under året. Har en anställd haft bilförmån varje månad ska det vara tomt i ruta 15.

Glömt lägga in bilförmån
Om du har glömt att lägga in bilförmånen några månader ska du ändra arbetsgivardeklarationen manuellt beträffande arbetsgivaravgifterna för dessa månader och sedan dra extra skatt på nästkommande lönekörning på det som är missat. Detta måste vara under samma år. Bilförmånen kommer då inte att synas i lönekörningarna och kontrolluppgifterna måste justeras manuellt beträffande ruta 13 och 15.
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Moderator

  • 30,776 poäng 20k badge 2x thumb

Publicerades för 4 år sedan

  • 2
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.