TV-licensen ersätts 2019 med en ny public service-avgift på 1%

 • 0
 • 1
 • Artikel
 • Uppdaterades för 11 månader sedan
 • (Redigerad)

Från 2019 kommer Radio/TV-licensen att ersättas av en ny “Public service avgift”. Förslaget att har tidigare föreslagits av regeringen, men nu har riksdagens kulturutskott godkänt förslaget.
Slutligt besked förväntas 14-15 november.

Dagens regler
Enligt dagens regler betalas Radio/TV-licensen per hushåll med ca 2400 kr/år. Har du ingen TV osv så behöver du idag inte betala någon licensavgift.

Från 2019

 • Den nya public service-avgiften kommer att dras som skatt för alla personer som fyllt 18 år vid årets ingång och som har en beskattningsbar inkomst. Detta oavsett om du har TV eller ej.
 • Avgiften beräknas till en procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten upp till ett visst tak. Taket för underlaget är bestämt till 2,092 * Inkomstbasbeloppet (2,092 * 64 400 = 134 724).
 • Den maximala avgiften för inkomstår 2019 beräknas då som en procent av 134 724 och blir således 1 347 kr per person.

Förändring 2018 - 2019

 • För ett hushåll med två vuxna personer som har normala inkomster ökar avgiften från 2 400 kr till ca 2 694 kr/år.
 • För ensamstående med normal inkomst så sänks avgiften från 2 400 kr till 1 347 kr.
 • Är du t ex student eller har en lägre inkomst än maxtaket (134 700) så blir avgiften en procent av underlaget. Om du t ex har en beskattningsbar förvärvsinkomst på 66 100 kr (motsvarar lön på 95 800 kr) under år 2019 så blir avgiften 661 kr (1% av 66 100).
 • En annan stor skillnad med de nya reglerna, är att det inte finns någon möjlighet att undvika avgiften om du är minst 18 år och har inkomst.

Förutbetald avgift som gäller år 2019
Säg att du exempelvis har fått en faktura för perioden 2018-12-15 - 2019-03-14.
Denna betalas 2018-12-15.

Avgiften som avser period efter 2018-12-31 kommer Radiotjänst automatiskt att återbetala.

Foto på Peter Samuelsson

Peter Samuelsson, Product owner - Visma Skatt, Enskild Firma. Business analyst - Taxation

 • 4,422 poäng 4k badge 2x thumb

Publicerades för 11 månader sedan

 • 0
 • 1

Var först med att svara!