Två månaders arbetsgivaravgift drogs efter datum för bokslut - eEkonomi

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 9 månader sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej!
Efter första räkneskapsåret i mitt AB ser jag nu att 2 månaders arbetsgivaravgifter blivit bokförda (utbetalda till skattekontot) men att pengarna drogs från skattekontot först efter räkneskapsårets slut. För ena månaden hade jag missat att skicka in deklarationen till skatteverket och därför fick betala straffavgift (också efter räkneskapsårets slut). För den andra månaden var det egentligen i sin ordning att pengarna skulle dras runt den 12e första månaden efter räkneskapsåret. Så nu har jag en diff mellan saldo på skattekontot hos skatteverket och skattekontot i min bokföring.

Vilken väg ska jag gå? Låta diffen vara? Eller lägga in två motverifikationer för att få bort bokföring av dessa två arbetsgivaravgifter (så att de hamnar i nästa räkneskapsår)?

Har nästan samma dilemma när det gäller momsen som betalas kvartalsvis. De två sista
månaderna i det gångna räkneskapsåret redovisas ju först under nästkommande (nuvarande) år, så jag vet inte hur jag ska göra med diffen när det gäller moms heller.
Foto på Sto_abab

Sto_abab

 • 816 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 9 månader sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,792 poäng 50k badge 2x thumb
De arbetsgivaravgifter och avdragen skatt som redovisas på skattekontot efter räkenskapsårets utgång ska du ha skuldförda på konto 2710 för den avdragna skatten och 2731 för skulden arbetsgivaravgifter per bokslutsdatum, där står skulderna till dess de registreras på skattekontot senare. Då är din bokföring korrekt.

Samma sak med med momsen kvartalsvis; vid kvartalets slut ska du föra om momsbeloppen och samla skulden på konto 2650 där beloppet står kvar till dess registrering sker på skattekontot och då flyttar även du skulden från 2650 och reglerar den via skattekontot.


Mikael
Foto på Sto_abab

Sto_abab

 • 816 poäng 500 badge 2x thumb
Det är just på dessa konton jag har bokfört arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober resp november. Bokslut den 30 nov, men jag har alltså redan följande x2 (26 okt resp 13 nov).

K-1630   15000 (ca)
D-2731     9000
D-2710     6000

Pengarna drogs från skattekontot i december.
Vad behöver jag göra nu? Är det fel att jag har en diff på 2x15000 mellan skattekontots saldo (hos Skatteverket) och mitt saldo den 30 nov ?

Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,792 poäng 50k badge 2x thumb
avdragen skatt och arbetsgivaravgiften för novembers löner krediteras skattekontot först i december, där har du ett fel på 15 000.
Det andra felet måste i så fall ha uppstått tidigare

Mikael
Foto på Sto_abab

Sto_abab

 • 816 poäng 500 badge 2x thumb
Ja, jag inser att jag har två fel. Jag har bokfört 15000 enligt ovan för oktobers lön (men missade då att lämna in blanketten till skatteverket, så skattekontot krediterades inte i nov), plus 15000 för decembers lön.

Min fråga nu är om det är bäst att rätta till felet genom två motverifikationer. Då borde skattekontot få rätt saldo i min bokföring. Och sedan lägga in två verifikationer för samma bankhändelser (26 okt och 13 nov) enligt följande:
K-1930 15000
D-1630 15000

Och sedan i december köra:
K-1630 15000
D-2510 15000

Låter det rätt?


Foto på Sto_abab

Sto_abab

 • 816 poäng 500 badge 2x thumb
Sorry ... jag blandade ihop stressad som jag är.
Så här ligger det till:

Den 26 okt är nog bokfört korrekt. Där har jag
K-1930  15000
D-1630  15000
Men eftersom jag missade att få in blanketten till Skatteverket så drogs inte
pengarna den 12 november. Jag utgick dock från att pengarna dragits, så den
12 nov har jag bokfört
K-1630  15000
D-2731   9000
D-2710   6000


Och den 25 nov har jag dessutom (felaktigt) bokfört (för novemberlönen):
K-1630  15000
D-2731   9000
D-2710   6000
Och den 12 december har jag bokfört
K-1930  15000
D-1630  15000
Så de två senaste bokföringarna (25 nov och 12 dec) borde bytt plats.

Hur ror man det här i hamn?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,792 poäng 50k badge 2x thumb
Att deklarationen för oktoberlönen kommit in sent påverkar inte din inbetalning och det medför att differensen du säger dig ha på 2 x 15 000 per 2018-11-30 ligger inte där.
Du rättar den felaktiga konteringen per den 25 nov då den inte sker påskattekontot förrän den 12 december och rättar då 1 av felen
Den bokföring du gör per den 12 dec är ju rätt om den avser november lönen.

Fel 2 på 15 000 förefaller uppstått tidigare, jämför dag för dag skattekontoutdrsgets dateringar med huvudboken för ditt bokföringskonto 1630 så ska du kunna se när fel 2 uppstår

Mikael
Foto på Sto_abab

Sto_abab

 • 816 poäng 500 badge 2x thumb
Jo, första differensen på 15000 uppstår den 12 nov eftersom skatteverket inte drog pengarna från mitt skattekonto (då det saknades underlag, dvs min arbetsgivardeklaration för okt) medan jag krediterade konto 1630.

Den andra diffen på 15000 tillkommer den 25 nov då jag (felaktigt) krediterar konto 1630 när jag i själva verket borde har gjort D-1630, K-1930. Den 25 nov förde jag över 15000 till skattekontot.

Den 10 dec kunde skatteverket dra 15000 (för oktober) från skattekontot, och den 12 dec drogs
15000 (för nov). Från den 12 dec stämmer saldot, men året slutade ju den 30 nov.
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,792 poäng 50k badge 2x thumb
Vilket saldo har ditt skattekonto 2018-11-30?

Vilket saldo har ditt huvudbokskonto 1630,  2018-11-30?

Mikael
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,792 poäng 50k badge 2x thumb
.......är det så att du har bokfört transaktioner före 2018-11-30 som skatteverket registrerar först efter 2018-11-30?

är det så din differens uppkommer per 2018-11-30?

Mikael
Foto på Sto_abab

Sto_abab

 • 816 poäng 500 badge 2x thumb
Saldot på mitt skattekonto 2018-11-30 är exakt 30000 mer än saldot på mitt huvudbokskonto 1630, samma datum.

Och ja, jag har bokfört transaktioner (2018-11-12, och 2018-11-25) som skatteverket registrerat först
den 10 resp 12 december.

Nu har jag precis lagt in en motverifikation för den första diffen den 12 nov:
D-1630  15000
K-2731   9000
K-2710   6000
Och jag ska lägga in en liknande motverifikation även den 25 nov.
Då borde jag få samma saldo per 2018-11-30.

Då uppstår följande:
arbetsgivaravgift samt avdragen skatt för både oktober och november kommer att krediteras 1630 och debiters 2731&2710 först i december (och jag kommer nu att lägga in nya verifikationer i december så att de matchar skatteverkets transaktioner), trots att de tillhör föregående år.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.