Två månaders arbetsgivaravgift drogs efter datum för bokslut - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 9 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej!
Efter första räkneskapsåret i mitt AB ser jag nu att 2 månaders arbetsgivaravgifter blivit bokförda (utbetalda till skattekontot) men att pengarna drogs från skattekontot först efter räkneskapsårets slut. För ena månaden hade jag missat att skicka in deklarationen till skatteverket och därför fick betala straffavgift (också efter räkneskapsårets slut). För den andra månaden var det egentligen i sin ordning att pengarna skulle dras runt den 12e första månaden efter räkneskapsåret. Så nu har jag en diff mellan saldo på skattekontot hos skatteverket och skattekontot i min bokföring.

Vilken väg ska jag gå? Låta diffen vara? Eller lägga in två motverifikationer för att få bort bokföring av dessa två arbetsgivaravgifter (så att de hamnar i nästa räkneskapsår)?

Har nästan samma dilemma när det gäller momsen som betalas kvartalsvis. De två sista
månaderna i det gångna räkneskapsåret redovisas ju först under nästkommande (nuvarande) år, så jag vet inte hur jag ska göra med diffen när det gäller moms heller.
Foto på Sto_abab

Sto_abab

  • 816 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 9 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 80,652 poäng 50k badge 2x thumb
De arbetsgivaravgifter och avdragen skatt som redovisas på skattekontot efter räkenskapsårets utgång ska du ha skuldförda på konto 2710 för den avdragna skatten och 2731 för skulden arbetsgivaravgifter per bokslutsdatum, där står skulderna till dess de registreras på skattekontot senare. Då är din bokföring korrekt.

Samma sak med med momsen kvartalsvis; vid kvartalets slut ska du föra om momsbeloppen och samla skulden på konto 2650 där beloppet står kvar till dess registrering sker på skattekontot och då flyttar även du skulden från 2650 och reglerar den via skattekontot.


Mikael

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.