Tvång att använd VMB vid bilhandel?

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 5 år sedan
 • Besvarad

Hej! Jag har en klient som köper och säljer begagnade bilar från privatpersoner och andra bilhandlare. Nu påstår Skatteverkets revisorer att man inte ska dra moms på inköp av begagnade bilar från privatpersoner eller andra handlare om inte momsen tydligt framgår av fakturan/kvittot.

Dock finns inga som helst krav på att man MÅSTE använda VMB. I SKV:s momsbroschyr (SKV 552 utgåva 22) framgår dock att bilhandlare MÅSTE lyfta ingående moms på inköp av bilar från privatpersoner sid. 34. Detta bestrids av personer inom SKV; alltså de som formulerat momsbroschyren! Moment 22 alltså. Den ena handen vet inte vad den andra gör.

VMB har den egenheten att man vid en förlustaffär enligt huvudregeln inte kan tillgodogöra sig den förlust som uppstår vare sig det gäller momsen eller själva förlusten. Inget är alltså avdragsgillt. MEN om man däremot köper in bilar i klump så att inköpsvärdet inte går att bestämma för varje inköpt bil DÅ kan man göra avdrag för både ingående moms och själva förlusten. Alltså som man vanligen gör i alla företag utöver bilhandel.

Min fråga är därför: Måste man följa enskilda tjänstemäns påståenden även om det de säger är helt uppåt väggarna och kanske t o m strider mot svensk lag? Som jag ser det kan man bokföra som vanligt och strunta i dessa tjänstemäns (felaktiga) pekpinnar.

Foto på Flundring

Flundring

 • 196 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

 • 94,338 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Med risk för att jag har missuppfattat dig eller reglerna skulle jag säga att VMB är frivilligt men att du inte får göra avdrag för ingående moms vid köpet om det inte fanns någon moms. 

Jag hittade mer om detta här http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000114021/kap34.pdf och här http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1994-200/#K9a.

Om jag vore du skulle jag kontakta en redovisningskonsult eller Skatteverket igen för att verkligen reda ut det här.
Foto på Flundring

Flundring

 • 196 poäng 100 badge 2x thumb

Bra svar. Det jag hängde upp mig på var att SKV:s momsbroschyr (s.34) anger att just bilhandlare SKA ta ut moms på inköp av bilar från privatpersoner. Dvs en s k fiktiv moms eftersom privatpersoner aldrig har rätt att lägga på moms. Inom juridiken är det ju en enorm skillnad på orden SKALL och KAN. Det första är tvingande och det andra ger valfrihet. SKV anger även ordet VILL i sammanhanget = valfrihet. I praktiken föreligger dock ingen valfrihet även om lagtexten kan ge sken av detta. Köper en bilhandlare in en begagnad bil från privatperson eller firma som använder VMB MÅSTE alltså VMB användas. Hur ska man annars bokföra detta ur momshänseende? Enligt SKV får man ju ej ta ut moms vid köp från privatpersoner.

Det är också så att den förenklade VMB:n inte gäller just bilhandlare då varje fordon måste ha ett eget pris ÄVEN om ett parti med bilar; säg 15 stycken köps in till ett totalt pris om 276 000 kr och inget styckpris anges per bil = omöjligt att skilja ut ett pris för vart och ett av fordonen, om man nu inte hittar på förstås. Jag är själv redovisningskonsult och Skatteverkets personal kan tyvärr inte ge ett rakt svar. Därför tänkte jag att Vismas kontakter kunde föra ljus över saken.

Foto på Momme

Momme

 • 356 poäng 250 badge 2x thumb
intressant!

Jobbar du i Stockholm eller Uppsala?