Upparbetad tid på fakturor enl ABK -Visma Administration

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • (Redigerad)
Vi skapar fakturaunderlag via Visma Tid men behöver få ack upparbetat belopp per projekt med på fakturorna. Företrädesvis med siffror från projektredovisningen i Visma Administration.
Detta är ett krav från ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag för byggtjänster) och många fler kommer behöva detta. Går det att lösa inom en nära framtid?
Foto på Asa

Asa

  • 70 poäng

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1

Var först med att svara!