Uppdaterade nya mallar för revisionsberättelsen

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad

Finns en artikel till Visma revision om att det finns nya mallar för revisionsberättelsen. Där ni skriver: "Obs! 2017-03-16 uppdaterade vi mallarna enligt de senaste ändringarna från FAR, där den tidigare texten "på ett sätt som ger rättvisande bild" har ändrats till "i enlighet med bokföringslagen" under avsnittet Revisorns ansvar.

Undrar om ni inte har missuppfattat ändringarna. Det berör inte AB som jag ser det utan enbart om det är fråga om någon annan rapport än årsredovisning, t.ex. om det upprättats ett årsbokslut enligt BFL där det inte är relevant att hänvisa till rättvisande bild. Det har inte skett någon ändring i FARs exemplen rörande AB.

https://www.far.se/nyheter/2017/februari/korrigeringar-i-revr-700-701-och-705/

Foto på Lars pa hjale

Lars pa hjale

  • 172 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Terese Jonsson

Terese Jonsson, Produktansvarig Visma Analys, Visma Anläggningsregister, Visma Revision

  • 304 poäng 250 badge 2x thumb
Hej! 

Ja, det stämmer som du skriver, att den ändringen inte var för AB. Vi har nu ändrat tillbaka mallarna och uppdaterat meddelandet på Min sida. 
Tusen tack för att du var uppmärksam och påpekade detta! 

Ha en fortsatt bra dag och skön sommar! 

/Terese