Uppdatering av administrationsprogrammet?

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Pågående
Jag har alldeles nyligen uppdaterat administrationsprogrammet till version 2018.03. Nu står det att det finns en ny version, 2018.1 att hämta. Vad är det som gäller och varför kommer det hela tiden nya uppdateringar? 
Foto på Laila

Laila

  • 13,430 poäng 10k badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Susanne Friman

Susanne Friman, Produktansvarig - Visma Administration, Visma Förening, Visma Fakturering, Visma Webbfakturering, Visma Tid, Visma Compact

  • 2,430 poäng 2k badge 2x thumb
Officiellt svar
Hej!

Vi strävar hela tiden efter att leverera en produkt med hög kvalitet.  

Innan vi släpper en ny version till våra kunder sker omfattande tester av programmet. Vi gör allt vi kan för att täcka in så mycket som möjligt i våra tester. Visma Administration är vårt till antalet användare största program och att programmet därmed används på många olika sätt i olika miljöer gör att det är svårt att täcka in precis allt.

Att vi släpper nya versioner tätare är en nyhet för många Administrations-användare. Tidigare har vi levererat två till tre versioner per år, men vår nya strategi är att leverera nya versioner oftare så att våra kunder får ta del av de nya funktioner och programförbättringar som görs mer löpande. Som kund behöver du inte installera alla nya versioner, utan du kan välja om du vill installera en uppdatering eller inte. För att underlätta ditt beslut har vi nu utökat informationen i avsnittet  Rättade och kända programfel. Här kan du se vad som har tillkommit i respektive version och även de kvarvarande brister som vi arbetar med.

Inför version 2017.1 bytte vi databashanterare i programmet, från Codebase till Microsoft SQL Server Express 2014. Detta gjordes för att göra programmet bättre rustat för framtidens förutsättningar och ge oss större möjligheter att implementera efterfrågade funktioner. Att byta databas är ett väldigt stort jobb som påverkar hela programmet. För vissa kunder har det varit lite inkörningsproblem och vi har fått åtgärda en del brister.

I versionen som finns att ladda ner nu (2018.1) har vi åtgärdat merparten av de brister som vi har fått reda på. De brister som kvarstår kan du läsa om i länken ovan. Beslutet är ditt men jag rekommenderar att du uppdaterar till denna versionen.

Mvh
Susanne