Uppdatering av eEkonomi-familjen 28 juni

  • 4
  • Tillkännagivande
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Så här inför sommaren har vi uppdaterat familjen eEkonomi med nyheter som jag hoppas du får användning för.

Visma eEkonomi

Läs in återrapporteringsfil
På kontoutdraget från banken visas girobetalningar per dag som en klumpsumma, både leverantörs- och kundbetalningar. Genom att importera in en återrapporteringsfil från din bank kan du nu få transaktionerna som ingår i klumpsumman specificerade. När filen importeras packas den upp och de transaktionsrader som matchar bokföringshändelser i programmet bokförs direkt och visas i listan Periodens bankhändelser. Läs in återrapporteringsfil »

Lättare att växla mellan företagen
Om du använder Visma eEkonomi till mer än ett företag kan du nu komma åt alla dina företag och växla mellan dem från programmet. Du hittar en lista över företagen i menyn där ditt användarnamn visas, längst upp till höger.

Lägg till en ny artikelkontering från artikelöversikten
Från och med nu kan du komma till vyn Ny artikelkontering när du registrerar en ny artikel. När du klickar på listsymbolen för Artikelkontering visas knappen Ny artikelkontering högst upp till vänster. Det här är en efterfrågad funktion från våra redovisningsbyråer.

Bättre uppföljning av lönekostnader
För att underlätta uppföljningen av företagets lönekostnad kan kostnaden för personalkategorierna Arbetare och Tjänsteman nu bokföras på två bokföringskonton. För att ställa in vilka bokföringskonton du vill använda går du in på Inställningar - Företagsinställningar - Löneuppgifter. Bokföringskontona 7010 (arbetare) och 7210 (tjänsteman) är vanligt förekommande för lönekostnader.

Förbättringar i listvyerna
För att göra din upplevelse ännu bättre har vi nu gjort det möjligt att öppna fakturor direkt från översikten genom att klicka på fakturanumret. Motsvarande gäller även för översikterna för bland annat verifikationer, ordrar och offerter. Dessutom öppnas nu kommentarer och meddelanden i ett nytt fönster så att du lättare kan hålla koll på dina anteckningar.

Lättare att registrera leverantörer när du har aktiv bankkoppling
För att göra det lättare att registrera leverantörer är fälten för bankgiro, plusgiro, IBAN, BIC, BBAN, bankkod och betalningskod inte längre obligatoriska.

Välj språk på försäljningsdokument
Vi har förbättrat inställningarna för vilket språk som används på försäljningsdokument. Nu kan du välja om du vill skicka försäljningsdokument på svenska eller engelska för varje kund, oavsett vilket land kunden befinner sig i.

Läs mer i Nytt i Visma eEkonomi »


Visma eEkonomi Fakturering

Lättare att växla mellan företagen
Om du använder Visma eEkonomi Fakturering till mer än ett företag kan du nu komma åt alla dina företag och växla mellan dem från programmet. Du hittar en lista över företagen i menyn där ditt användarnamn visas, längst upp till höger.

Lägg till en ny artikelkontering från artikelöversikten
Från och med nu kan du komma till vyn Ny artikelkontering när du registrerar en ny artikel. När du klickar på listsymbolen för Artikelkontering visas knappen Ny artikelkontering högst upp till vänster. Det här är en efterfrågad funktion från våra redovisningsbyråer.

Förbättringar i listvyerna
För att göra din upplevelse ännu bättre har vi nu gjort det möjligt att öppna fakturor direkt från översikten genom att klicka på fakturanumret. Motsvarande gäller även för översikterna för bland annat ordrar och offerter. Dessutom öppnas nu kommentarer och meddelanden i ett nytt fönster så att du lättare kan hålla koll på dina anteckningar.

Välj språk på försäljningsdokument
Vi har förbättrat inställningarna för vilket språk som används på försäljningsdokument. Nu kan du välja om du vill skicka försäljningsdokument på svenska eller engelska för varje kund, oavsett vilket land kunden befinner sig i.

Läs mer i Nytt i Visma eEkonomi Fakturering »


Visma eEkonomi Bokföring

Lättare att växla mellan företagen
Om du använder Visma eEkonomi Bokföring till mer än ett företag kan du nu komma åt alla dina företag och växla mellan dem från programmet. Du hittar en lista över företagen i menyn där ditt användarnamn visas, längst upp till höger.

Förbättringar i listvyn
För att göra din upplevelse ännu bättre har vi nu gjort det möjligt att öppna verifikationer direkt från översikten genom att klicka på verifikationsnumret. Dessutom öppnas nu kommentarer och meddelanden i ett nytt fönster så att du lättare kan hålla koll på dina anteckningar.

Läs mer i Nytt i Visma eEkonomi Bokföring »


Visma eEkonomi Tid
I Rapporter, har vi lagt till en rad som visar den totala summan för varje kolumn i Ej fakturerade timmar och utlägg och Överförda timmar och utlägg. Detta kommer också att visas i respektive pdf-fil.

I Tidregistering, kommer du nu att få information om senast använda projektnummer, när du lägger till ett nytt projekt.

Läs mer om nyheterna i Versionsnyheter »


Kika även vår sida Nyheter för redovisningsbyråer där du hittar nyheter i både Advisor, eEkonomi och Ekonomiöversikt. Här finns också filmer för den digitala redovisningsbyrån.
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Content Producer - Administrationsfamiljen

  • 30,846 poäng 20k badge 2x thumb
  • glad

Publicerades för 2 år sedan

  • 4

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.