Uppdateringar i Advisor Period & År juli 2019

  • 1
  • Tillkännagivande
  • Uppdaterades för 2 månader sedan
Här kommer en sammanfattning av vilka förbättringar och uppdateringar vi gjort i juli i Advisor Period & År :)

Förbättring - Kontrollbeskrivningar tillagda under Kontrollinställningar
När du skapar en ny kontroll och väljer en kontrolltyp dyker numera en kontrollbeskrivning upp till höger i en blå ruta. Denna beskrivning ger dig mer information om den aktuella kontrolltypen och hjälper dig att välja rätt. Efter att du har ställt in och sparat din nya kontroll, så uppdateras beskrivningen i enlighet med de val du gjort för exempelvis belopp och konotintervall. Kontrollbeskrivningen visas också i Kontrollresultat när du håller pekaren över kontrollens infoikon. 

Ny funktionalitet - Inkludera kommentarer från balansavstämningen och resultatanalysen i dina rapporter
Nu kan du skriva ut de kommentarer som lagts till för konton, kontogrupper och automatiska kontroller i Balansavstämningar och Resultatanalys. Gå till Rapportcentral och markera kryssrutan Kommentarer under Avstämning för att inkludera kommentarer i en rapport. 

Förbättring - Resultat och balansräkning i årsredovisningen 
Nu finns resultat- och balansräkning som en del av årsredovisningen under Årsavslut - Årsredovisning. Du kan ändra de belopp som visas i årsredovisningens resultat- och balansräkning, vilket då endast påverkar årsredovisningen. Rapporterna kan laddas ner och skrivas ut via Rapportcentralen.
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Content Producer - Administrationsfamiljen

  • 30,906 poäng 20k badge 2x thumb
  • glad

Publicerades för 2 månader sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.