Uppdateringar i Advisor Period & År juni 2019

  • 2
  • Tillkännagivande
  • Uppdaterades för 3 månader sedan
Juni månad är till ända och här kan ni läsa vad som har hänt i produkten under föregående månad. 

Förbättringar på bilagor för fastighetsskatt
Vi har lagt till en kolumn för ägd andel på avstämningsbilagorna för fastighetsskatt och fastighetsavgift. På dessa bilagor hittar du också en ny kolumn där procentsatsen som används för att beräkna fastighetsskatten/avgiften visas.

Förbättring - Lägg till upp till 12 filer till samma externa bilaga
Det maximala antalet filer som du kan ladda upp till en extern bilaga har utökats till 12. Filerna kan laddas upp en i taget eller flera på en gång.

Den maximala filstorleken för varje fil är 10 MB.

Om du väljer att kopiera bilagan med uppgifter till en framtida period, kommer alla filer som laddats upp att kopieras. Uppladdade filer kan tas bort var för sig.


OBS! Om en lösenordsskyddad PDF laddas upp tillsammans med andra filer till bilagan kommer utskriften inte att fungera. För att få med filen i utskriften måste lösenordet först tas bort.

Ny funktionalitet - Lägg till nytt konto
Det är nu möjligt att lägga till nya konton via Underhåll - Kundens kontoplan, genom att använda knappen Lägg till nytt konto. 

Genom att koppla det nya kontot till ett referenskonto föreslår programmet lämpliga inställningar. 

Förbättring vid import av SIE-fil
Vi har sett över den validering som görs vid import av SIE-fil och tillåter nu fler filer att importeras. Istället ges en varning då avvikelser mot SIE-formatet förekommer. 

Följande förbättringar har gjorts:

  • Värden på rader för ingående och utgående balans som innehåller citationstecken ("") behandlas nu som nollsaldon. Tidigare resulterade detta i att importen misslyckades. 
  • Om en transaktionstext innehåller en extra uppsättning av citationstecken, så kommer texten inom dessa citationstecken att förkortas. 
  • Då SIE-filen innehåller data från räkenskapsår två eller flera år tillbaka i tiden stoppades tidigare importen. Detta är inte längre fallet. 
Förbättrad presentation av kontrollresultat
Presentationen av kontrollresultat har uppdaterats, baserat på ditt val för transaktionstyp i Kontrollinställningar. 

Om du har valt kredit som transaktionstyp för en kontroll kommer endast kolumnerna för kredit att visas i presentationen av kontrollresultatet. På samma vis endast kolumnerna för debet, om det är den valda transaktionstypen. 
Foto på Michael Holmgren

Michael Holmgren, Application Specialist Accounting Office

  • 3,150 poäng 3k badge 2x thumb

Publicerades för 3 månader sedan

  • 2

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.