Utskrift av journaler - Administration

 • 3
 • Idé
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Inte planerade
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Jag önskar att journalerna var utformade lite annorlunda än nu, då det blir ett väldigt pappersslöseri om man inte skriver ut en verifikation per affärshändelse. Som det är nu kommer konteringen och verifikationsnumret på en egen sida, och specifikationen av vilka fakturor det avser på en annan eller flera efterföljande sidor.

Jag önskar att kontering och ver.nummer kommer överst och därefter, på samma sida, fortsätter man med specifikationen av vilka fakturor det avser. Om man bara har få fakturor på en journal blir det då bara en enda sida, eller om man vill skriva ut dubbelsidigt så kommer verifikationsnumret i alla fall på den främsta sidan, inte sista.

Foto på Annika Schön

Annika Schön

 • 980 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 4 år sedan

 • 3
Foto på Christer Ekman

Christer Ekman

 • 2,340 poäng 2k badge 2x thumb
Skriv ut allt på PDF och lagra på servern/datorn så spar man papper och vet var man har det.
Foto på Annika Schön

Annika Schön

 • 980 poäng 500 badge 2x thumb
Du menar att man inte tar ut något alls på papper? Blir det överskådligt? Måste man inte ha något utskrivet underlag?
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 47,020 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Annika, 

Tack för ditt önskemål och för ditt konkreta förslag. 

Om du vill veta mer kring hur räkenskapsinformation ska arkiveras/bevaras finns en bra beskrivning av det här: http://www.bfn.se/upload/sv/redovisningsregler/vagledningar/ovriga-vagledningar/VL13-2-bokforing.pdf. På sida 62 kan du läsa att du kan bevara informationen på 3 olika sätt. Det är så att säga inte lag på att skriva ut verifikationer på papper och sätta in i en pärm. Däremot ska du ha en tydlig plan för hur och var du lagrar olika typer av räkenskapsinformation så att den alltid är tillgänglig.
(Redigerad)
Foto på Ewa

Ewa

 • 102 poäng 100 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Utskrift av journaler - Administration.

Kan man i programmen välja om man vill ha konteringen på Inbetalningsjournalen resp Utbetalningsjournalen direkt efter fakturorna, d.v.s. slippa att få den på en ny sida. Har oftast bara några in/utbetalningar per dag och då krävs det alltid två papper vid utskriften, känns onödigt! Vänliga hälsningar Ewa
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 47,020 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Ewa, tack för din fråga och synpunkt. Du har inte möjlighet att välja det idag men vi känner till önskemålet sedan tidigare. 
Foto på Annette

Annette

 • 1,704 poäng 1k badge 2x thumb
Hej.

Går det att godkänna en journal utan att behöva skriva ut den, spara den som PDF eller fil?
Väljer man bildskärm, så måste man ändå skriva ut den för att kunna godkänna den.

Jag är ute efter att inte behöva skriva ut några papper alls...
Foto på Malin Kjellberg

Malin Kjellberg, Moderator

 • 1,968 poäng 1k badge 2x thumb
Hej Annette!

För att godkänna journalen måste du skriva den till papper, fil eller Pdf-fil. Väljer du utskriftsalternativet fil eller Pdf behöver du inte skriva ut något på papper utan spara ner journalerna i en mapp på din dator.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.