Utskrift av leverantörs- och kundreskontrarapporter per lev/kund i e-ekonomi

  • 2
  • Idé
  • Uppdaterades för 3 år sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Kund- och leverantörsreskontra - eEkonomi

Noterar irriterat, denna gång!, att det inte går att köra ut reskontrarapporter per kund ur e-ekonomi.
Om jag t ex har en kund som jag vill skicka en reskontrarapport med totalt engagemang obetalda/förfallna så går det inte, annat än att jag gör en print screen från kundfakturamodulen och sedan skickar denna till kunden.
Funktionen borde finnas både för leverantörer och kunder.
Förvånad om det bara är jag som tycker att utskriftsfunktionen i e-ekonomi är ordentligt eftersatt.

Nu vill jag veta när ni tänker åtgärda detta!! Om det inte är inplanerat vill jag veta varför man har fattat beslut att inte ha funktionen. Om man inte avser åtgärda detta alt. tänker skjuta den på obestämd tid, vill jag veta varför man fattar detta beslut.
//MAn
Foto på MAn

MAn

  • 156 poäng 100 badge 2x thumb
  • frustrerad

Publicerades för 3 år sedan

  • 2
Foto på Lars R

Lars R

  • 9,740 poäng 5k badge 2x thumb
Jag har ett antal gånger i tydliga ordalag krävt bättre utskriftsmöjligheter. Självklart ska alla tabeller man kan ta fram inte bara visas på skärmen utan även kunna skrivas ut. Har man som jag hundratals fakturor från en och samma leverantör under ett verksamhetsår vill jag naturligtvis någon gång kunna göra en utskrift. Du har rätt att man bara kan skriva ut skärmdumpar - pinsamt undermåligt. Du kan ju gissa hur många skärmdumpar det blir om man ska skriva ut en fullständig reskontrarapport för en leverantör med 200 fakturor!
Till råga på allt så har jag aldrig fått någon positiv respons på detta självklara krav. Man har i stället ägnat enorma resurser åt layoutförsämringar som ingen har bett om!

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.