Utskrift av utbetalningsjournaler samlade per datum - Administration

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 4 år sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Uppställning och summering på reskontralistorna och i journaler - Administration

Hej,
 
Jag har ett förslag på en ny funktion.
 
När man skriver ut utbetalningsjournaler skulle det spara väldigt mycket
tid om man kunde bocka i en ruta och få ett verifikat per datum istället för att endast sista datumet tas som
bokföringsdatum. Då stämmer utbetalningar för varje datum samt att man slipper göra utskriftsproceduren
för varje datum.
 
Att hämta upp utskriftsjournaler i sig är något som tar väldigt lång tid
(seg databas om man har lite fakturor som ligger där).

Mitt förslag:
 
  

 

Det finns idag funktioner för att skriva ut ett verifikat för varje betalning eller för varje utbetalningsjournal. Men många banker klumpar betalningarna per datum.

Ifall jag skall skriva ut utbetalningsjournaler för en månad, säg 1/8 till 30/8 blir arbetsgången att ta fram ovan dialog för varje datum jag har gjort en utbetalning för att kunna stämma av mot banken. Det kan alltså betyda att proceduren görs ca 25ggr.

Väljer jag från 1/8 - 30/8 i Visma Administration klumpas detta istället ihop till en journal och verifikationsdatum blir 30/8, vilket inte stämmer överens med hur banken ställer upp det och gör det svårare att söka efter fel ifall ett sådant uppstår.

En förenkling vore att kunna välja ett till och med datum, t.ex. 30/8 och sedan välja att skriva ut en summerad utbetalningsjournal och ett verifikat per datum som det finns en utbetalning. Liknande uppställning den som finns med ett verifikat per utbetalning men i detta fallet så summeras alla utbetalningar för varje datum under en verifikation.

Jag skulle då kunna få en översikt av summerade utbetalningar per datum, stämma av detta mot banken och sedan görs en automatisk överföring till bokföringen för varje datum.

Tack

 
Foto på Brille

Brille

  • 102 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 4 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.