Enklare att skriva ut verifikationer mm - Visma eEkonomi

 • 34
 • Idé
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Inte planerade
 • (Redigerad)
Jag har problem att skriva ut ex manuella verifikationer eller momsrapporter, Vill ju ha verifikationen i min bokföringspärm, det är ju verkligen dubbelt jobb att skriva av för hand som jag fått göra nu.

Pratade med supporten idag och fick veta att man kan gå till utskrifter och verifikationslista och skriva numret på verifikationen och sen skriva ut den.
Jag tycker det är en otroligt krånglig omväg.

Min önskan är att man direkt i Redovisningsöversikten kan skriva ut vilken verifikation man vill, alternativt att det fanns en utskriftsknapp i menyn till vänster bland gris, stämpel...

Det ar vid ett flertal tillfällen varit problem för mig att skriva ut, ofta hjälper det att logga ut och så logga in igen, men det är mycket tidsödande tycker jag.
Foto på Ellinor

Ellinor

 • 1,860 poäng 1k badge 2x thumb
 • frustrerad

Publicerades för 7 år sedan

 • 34
Foto på Linda Svahn

Linda Svahn, Produktansvarig - Visma eEkonomi

 • 6,824 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Enligt lag behöver du inte skriva ut dina verifikationer och momsrapport och sätta i din bokföringspärm utan Visma Avendo eEkonomi är din elektroniska pärm. Den är alltid tillgänglig, slipper skriva ut papper i onödan och vi ser till att den finns sparad så många år som lagen kräver. Det enda du behöver se till att spara in din fysisika pärm är de kvitton och leverantörsfakturor som du erhållit i pappersform då det är lag att spara originalen. Av denna anledningen har vi inte gjort ett bra stöd för att skriva ut alla dokument till papper. Jag tar med mig önskemålet om att du vill kunna ha bättre stöd för utskrifter men kan inte säga om det kommer att finnas stöd för det i framtiden.
Foto på Ellinor

Ellinor

 • 1,860 poäng 1k badge 2x thumb
Det är bra att ni tänker på miljön, men det blir ju ett papper vare sig jag skriver för hand eller via skrivare.
Jag vill ha verifikationerna i min pärm för min egen skull, det går fortare att kolla upp något där än att logga in i programmet för mig
Jag tycker att man skall få väja själv om man vill skriva ut eller bara ha det på nätet. Om man händelsevis i framtiden vill byta program till ett annat så är det ju bra att ha möjlighet att skriva ut det man önskar.
Alla har inte möjlighet att vara uppkopplade hela tiden.
Just nu är det i allafall dubbelt jobb för mig och mer tid jag får betala till revisorn
Foto på Karl

Karl

 • 122 poäng 100 badge 2x thumb
Hej!
En funktion jag saknar väldigt mycket i Visma Avendo eEkonomi är möjligheten att skriva ut enskilda verifikationer på ett smidigt sätt. Vad jag kan se så går detta endast att göra genom att skriva ut en verifikationslista begränsad till den verifikation du vill ha.

Jag skulle tycka att det var otroligt smidigt om verifikationerna gick att skriva ut direkt från Redovisningsöversikten. Förslagsvis att man lägger in en Skriv ut-knapp ihop med Öppna- och Korrigera-knapparna som finns där nu.

Med vänlig hälsning,
Karl

This reply was created from a merged topic originally titled
Utskrifter av enskilda verifikationer - eEkonomi.
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

 • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Jag slår ihop inlägget med en tidigare tråd om samma önskemål för att samla alla tankarna på ett ställe.
Foto på KenArd

KenArd, Champion

 • 48,276 poäng 20k badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Utskrift av verifikationer i eEkonomi.


Det känns inte helt användarvänligt att man måste välja utskrifter/verifikationslista och sedan välja ver.nummer för att få ut en verifikation på papper. Det känns som det borde finnas en möjlighet att skriva ut en verifikation direkt från verifikationslistan det skulle vara mycket enklare och spara tid.

Prova gärna och skriv ut en verifikation som det är nu = väldigt mycket klickande innan den är utskriven.
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

 • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Jag slår ihop ditt inlägg med en tidigare tråd för att samla alla åsikter på ett ställe.
Tack för att du framförde ditt önskemål till oss!
Foto på Karin

Karin

 • 60 poäng
Är ny användare av Visma Avendo och tycker att det är självklart att man ska kunna välja om man vill skriva ut momsrapporten eller att inte. Håller med Ellinor om att det går mycket fortare att söka i pärm än att logga in.
Så ändra gärna på detta och förbättra därmed för oss som använder programmet.
Foto på Linda Svahn

Linda Svahn, Produktansvarig - Visma eEkonomi

 • 6,824 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Från och med i torsdags (26 september) kan du skriva ut momsrapporten på PDF. Du erhåller på utskriften också den verifikation (verifikationsnummer, beskrivning och transaktionsraderna) som bokades upp för den valda momsrapporten.
Foto på Jesper Frisk

Jesper Frisk

 • 428 poäng 250 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Utskrift av enstaka verifikationer - eEkonomi.


Hej,

Jag saknar en funktion så att man lättare kan skriva ut en enstaka verifikation, utan att gå via utskrift av verifikationslista. Jag skriver gärna ut ett blad med konteringsuppgifterna, och sätter in den i min pärm med verifikationerna.

Det bästa vore om man slapp att gå via en pdf, och i stället kunde skriva ut den direkt ifrån webbläsaren.
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

 • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Jag slår ihop ditt inlägg med en tidigare tråd där samma sak efterfrågas. På så vis samlar vi alla åsikter om det här på ett och samma ställe.
Tack för att du framför dina tankar till oss!
Foto på Ellinor

Ellinor

 • 1,860 poäng 1k badge 2x thumb
Hur går det med att kunna skriva ut enstaka verifikationer utan att gå via utskrifter? Saknar fortfarande en utskriftsknapp i menyraden så man kan välja fritt att skriva ur vad som helst i bokföringen. Det som oftast är problemet för mig är verifikationerna, senast var det när jag gjorde en korrigering som jag ville skriva ut, när jag hade den uppe istället för att knappa mig bort till utskrifter.
Foto på Emelie Citron

Emelie Citron, UX Designer - Visma eEkonomi

 • 7,236 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Under de senaste 11 månaderna ser vi i tråden att det är 7 användare av eEkonomi som uttryckt en önskan om den här funktionen. Någon av er önskade funktionen att kunna skriva ut momsrapporten - vilket redan är infört i programmet. Att kunna skriva ut enstaka verifikationer är dock inget som ligger med i vår plan, just nu.

//Emelie
Foto på AndersN

AndersN

 • 90 poäng 75 badge 2x thumb
Om alla som har detta behovet måste gå in och skriva det kan det ju ta hur lång tid som helst. Jag har också efterfrågat detta, men inte kommenterat då så många andra gjort det. 7 användare är ganska många, med tanke på att vi är flera som avvaktar. Om ni nu har ett antal användare så kanske ni proaktivt istället skulle skicka ut en förfrågan om detta önskemål och få en korrekt bild av behovet.

Det vore busenkelt att koda in t.ex. en möjlighet att bocka för "varje verifikat på en sida" när man skriver ut verifikatlista. Det skulle innebära en rad "kod" med sidbrytning på/av i utskriftsfunktionen. Förmodligen kortare tid än det tog mig att skriva detta.

/Anders
Foto på John

John

 • 644 poäng 500 badge 2x thumb
Jag håller med om önskemålet av utskrift. Jag vill ENKELT kunna skriva ut enstaka verifikationer. Att kunna skriva ut en verifikation direkt när man har den framme i programmet borde väl vara en självklar funktion???

Nu är vi 8 st. som inte får gehör för en enkel men för oss viktig funktion i programmet.
Foto på archen

archen

 • 774 poäng 500 badge 2x thumb
Jag stöttar oxå detta förslaget. Verkligen onödigt krångligt som det är idag
Foto på Jonas

Jonas

 • 4,228 poäng 4k badge 2x thumb
Jag saknar även möjligheten att skriva ut en faktura från en verifikation. I dagsläget så måste jag leta upp verfikationen, notera numret, gå in i fakturor och leta upp samma för att sedan skriva ut. Omständigt.

Ser gärna att hela, eller delar av verifikationen kan skrivas ut komplett eller i delar.
Foto på Emelie Citron

Emelie Citron, UX Designer - Visma eEkonomi

 • 7,236 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Jag har lite följdfrågor till dig för att bättre förstå ditt behov. Kan du ge mig ett konkret exempel på när du via en verifikation behöver göra en utskrift av en kundfaktura? Vad ska fakturan användas till och vad är anledningen till att du utgår från verifikationen? Jag frågar för att se om jag kan hitta andra vägar i eEkonomi för att underlätta ditt arbete.

//Emelie
Foto på Jonas

Jonas

 • 4,228 poäng 4k badge 2x thumb
För att underlätta för min revisor, jag gjorde en genomgång av mina papper för att se om det saknades några verifikationer. Jag skrev ner hålen i nummerserien och gick igenom mina verifikationer.

Personligen så hade jag också gärna sett en bättre/närmre koppling från verifikationer till underlag så att man lätt kan undersöka detaljer eller skriva ut vid behov.

Jag har lagt ett förslag som relaterar till detta och hantering av underlag i allmänhet (https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs...). Möjligheten att skriva ut känns som en naturlig förlängning av det förslaget tycker jag.
Foto på Emelie Citron

Emelie Citron, UX Designer - Visma eEkonomi

 • 7,236 poäng 5k badge 2x thumb
Det du kan göra i det här fallet är att gå till dina kundfakturor och den tab som heter Alla kundfakturor. Sen kan du söka på verifikationsnr. Vill du göra ytterligare förfinad filtrering kan du även skriva in innevarande bokföringsår i fältet för att välja datum.

//Emelie
Foto på Jonas

Jonas

 • 4,228 poäng 4k badge 2x thumb
Jo jag vet att det går att skriva ut mina fakturor på papper, säkert på andra sätt än det du beskriver också. Men när jag sitter med en pärm och noterar att verifikationsnummer 13, 18 samt 21-24 saknas så är det inte säkert att någon av dem är fakturor. Det märker jag först när jag tittar på verifikationen.
Foto på Emelie Citron

Emelie Citron, UX Designer - Visma eEkonomi

 • 7,236 poäng 5k badge 2x thumb
Jag försökte hitta en lösning till det förfarande du beskrev i ditt tidigare inlägg, eftersom vi i dagsläget inte planerar att göra den förändringen du önskar. Men med tillägget i din hantering som du skrev just nu så förstår jag att behovet ser annorlunda ut för dig. Skulle vår prioritering ändras framöver så kommer jag meddela dig detta här. Tack för att du tog dig tid att beskriva ditt arbetssätt!
Foto på Anna

Anna

 • 178 poäng 100 badge 2x thumb
Även jag saknar möjligheten att på ett smidigt sätt kunna skriva ut verifikationer. Hade Visma enskild firma innan och tyckte det var smidigt med utskrift av verifikation direkt när faktura hade skrivits ut. Efterfrågar liknande funktion i eEkonomi.
Foto på Egen

Egen

 • 1,510 poäng 1k badge 2x thumb
Jag känner också likadant när man bokar av en betalning så frågade ju EF om man ville ha ett verifikat. Det skulle jag gärna få ut lättare även i eE. (Behöver man verkligen inte ha alla verifikat på papper? Det lärde jag mig en gång i tiden, känns mer ordning)

Jag saknar också beloppen i verifikationslistan utan att klicka på verifikaten. För att lättare kunna stämma av om något blir fel.
Foto på Emelie Citron

Emelie Citron, UX Designer - Visma eEkonomi

 • 7,236 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Det finns ingen lag som säger att du måste skriva ut verifikationerna för att sätta dem i en pärm - men det kan man ju absolut vilja göra ändå, av den enkla anledningen att man alltid har gjort det. I eEkonomi har vi valt en annan linje och jag citerar vad Linda skrivit tidigare i tråden:

"Visma Avendo eEkonomi är din elektroniska pärm. Den är alltid tillgänglig, du slipper skriva ut papper i onödan och vi ser till att den finns sparad så många år som lagen kräver"

Framöver så kommer vi se över de utskrifterna som finns i eEkonomi samt åtkomsten av dem - detta arbetet är inte påbörjat med det finns med på vår prioriteringslista.

//Emelie
Foto på Jonas

Jonas

 • 4,228 poäng 4k badge 2x thumb
Personligen så hade jag varit nöjd om all information och alla underlag fanns tillgängliga direkt från verifikationen. Utskriftsmöjlighet ser jag mera som en bonus.
Foto på joel80

joel80

 • 1,442 poäng 1k badge 2x thumb
Jag är också en av dem som gärna skriver ut verifikat.. eller i allafall vill ha möjlighet till det på ett smidigt sätt. T.ex om man har kvitton som hör ihop med det passar det väldigt bra att häfta ihop dem med verifikationen som man sätter i pärmen.

Hur gör ni andra med kvitton som hör till verifikationer som ni inte skriver ut? Alltså för att ha koll på vilket verifikationsnummer de hör till.
Foto på jola

jola

 • 894 poäng 500 badge 2x thumb
Jag har precis börjat använda eEkonomi och allt fungerar bra, förutom denna funktion som jag verkligen saknar!

Visma:
Om ni lägger till följande få rader i er CSS-fil, samt en "Skriv ut"-knapp på valt verifikat i verifikatlistan som ska anropa "window.print()", så går det att skriva ut direkt i webbläsaren:
@page { size: A4 portrait; margin: 2.5cm 1.5cm 2.5cm 1.5cm; }

@media print {
body, body * { background:none !important; }
.header-wrapper, .is-desktop .main::before, .is-desktop .main::after, .fixed-content, .menu, .col-buttons, .vismaGrid-pager, .vismaGrid .row-wrapper { display:none; }
.vismaGrid, .list-voucher, #shellArea { padding:0 !important; }
.main { margin:0; border:0; }
.wrapper, .vismaGrid-content > .gridHeader, .col-first {
position:inherit !important;
margin:0 !important;
width: 100% !important;
max-width: none !important;
border-color: #333;
display:table;
}
.vismaGrid .details-content, .gridHeader .gridCaption,
.vismaGrid .row-wrapper.selected-row, .vismaGrid .row-wrapper.selected-row:hover {
-webkit-box-shadow:none; -moz-box-shadow:none; box-shadow:none;
-webkit-border-radius: 0; -moz-border-radius: 0; border-radius: 0;
border-color: #333;
}
.vismaGrid .row-wrapper.selected-row, .vismaGrid .row-wrapper.selected-row:hover {
display:table;
margin:0;
border: 1px solid; border-top-width: 0px;
}
}
I mina tester fungerar det alldeles utmärkt, och era duktiga utvecklare kan säkert snygga till stylingen ännu mer.

Jag hoppas nu att detta är något ni omgående skulle kunna lägga in!

PS. Jag bifogar en skärmbild som exempel på hur utskriften ser ut.

Tack på förhand!
Foto på Emelie Citron

Emelie Citron, UX Designer - Visma eEkonomi

 • 7,236 poäng 5k badge 2x thumb
High five för ditt otroliga engagemang - härligt att se!!! Jag önskar att jag kunde belöna dig med att säga "japp, det där implementerar vi på en gång" men jag måste vara ärlig och säga att vi arbetar på andra saker just nu. Som jag sagt tidigare så ska vi se över våra utskrifter framöver.

//Emelie
Foto på jola

jola

 • 894 poäng 500 badge 2x thumb
Det låter bra! Jag ser fram emot när ni har hunnit se över utskrifterna.

//jola
Foto på CHn

CHn

 • 1,976 poäng 1k badge 2x thumb
Lägger ett svar i ämnet, eftersom jag också efterfrågar funktionen att på ett enkelt sätt att skriva ut varje enskilt verfifikat, för att i en pärm ha alla verifikationer lätt överskådligt i obruten nummerordning.
Foto på Emelie Citron

Emelie Citron, UX Designer - Visma eEkonomi

 • 7,236 poäng 5k badge 2x thumb
Tack för att du tar dig tid att framföra ditt önskemål - jag fortsätter att hålla koll på tråden!

//Emelie
Foto på Etell

Etell

 • 112 poäng 100 badge 2x thumb
Instämmer med många andra att det borde vara en självklarhet att på ett enkelt sätt kunna skriva ut en verifikation direkt med en "skriv ut"-knapp.

Tror inte jag sett något annat bokföringsprogram som saknat denna enkla funktion. Argumentet att programmet är en elektronisk pärm har inget med saken att göra. Då borde det ju inte finnas några utskrifter av rapporter heller.

Synd att en sådan detalj saknas i ett annars utmärkt program.
Foto på Emelie Citron

Emelie Citron, UX Designer - Visma eEkonomi

 • 7,236 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Etell!

Jag citerar vad jag själv postat tidigare i den här tråden "Framöver så kommer vi se över de utskrifterna som finns i eEkonomi samt åtkomsten av dem - detta arbetet är inte påbörjat med det finns med på vår prioriteringslista"

//Emelie
Foto på Mirka

Mirka

 • 162 poäng 100 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Utskrift.


Varför går det inte att skriva ut verifikation direkt istället för att gå via utskrifter?
Samma sak med moms och AG deklarationer, går inte att skriva ut innan dessa har bokförts. I många bokföringsprogram har man möjlighet ta bort felaktig kontering eller ändra felaktig kontering några gånger utan att varje gång göra en korrigeringsverifikat. Även om bokföringslagen säger att rättelser ska framgå väljer många andra bokföringsprogram att ge möjlighet till rättelser utan att dessa syns i huvudboken. Det blir så plottrigt om det har skett ett flertal rättelser. Vad tycker ni andra användare?
Foto på Ellinor

Ellinor

 • 1,860 poäng 1k badge 2x thumb
Jag tycker också att man skulle ha mer möjlighet att korrigera. Jag vill att min bokföring skall se snygg ut och vara lättöverkskådlig. De fel jag brukar göra är tex fel datum, fel summa eller att jag missat att skriva dit någon text, alt stavat fel : (

Saknar fortfarande min utskriftsknapp, där man kan skriva ut vad som helst man har uppe, det skulle spara mycket tid.
Foto på KarinL

KarinL

 • 3,278 poäng 3k badge 2x thumb
Jag saknar verkligen också möjligheten att skriva ut en enskild verifikation. En skriv-ut knapp i rutan när man klickat fram en verifikation (t.ex. när en betalning bokförts). Jag vill ha alla verifikationer i en pärm, dels för att man enkelt ska kunna se att inget fattas och eftersom alla verifikationer hamnar i samma nummerserie så vill jag därför skriva ut de "automatgenererade" verifikaten.
Som någon skrev längre upp i tråden så går det att skriva ut i webbläsaren men det blir verkligen inte snyggt och prydligt.
Foto på Emelie Citron

Emelie Citron, UX Designer - Visma eEkonomi

 • 7,236 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Jag har ingen ny information att ge er utan vill bara tala om att vi fortsätter att bevaka tråden. Som jag sagt tidigare kommer vi se över utskrifterna framöver, men vi har i dagsläget ingen utstakad plan för när det kommer ske.

//Emelie
Foto på joeriks

joeriks

 • 350 poäng 250 badge 2x thumb
När det gäller utskrift av verifikationer så råkade jag ut för en lite lustig sak : jag har en ändringsverifikation med mkt lång text. I utskriften "verifikationslista" anpassar programmet textstorleken till pytteliten (ca 4pt) för att få plats med hela texten på en rad. Det innebär att när jag skriver ut verifikationslista för hela året blir rapporten i stort sett oläsbar.