Utskrifter-Fakturasammandrag för leverantörsfakturor - Administration

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 4 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Jag önskar en utskrift som ser ut som fakturasammandraget för kundfakturor men som behandlar leverantörsfakturor istället.
Foto på Moffe Lundberg

Moffe Lundberg

  • 150 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 4 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

  • 46,930 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Moffe, 

Tack för synpunkten. 

I Visma Administration 2000 kan du snabbt skapa en sådan rapport i Rapportgeneratorn och få med de kolumner du önskar. Gör så här: 

1. Gå till Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapportgenerator
2. Tryck på Ny - välj Guide. 
3. Namnge rapporten och välj exempelvis registret Leverantörsfakturor. Tryck Fortsätt. 
4. Välj in de kolumner du vill ha i rapporten, tex. LevFaktnr, LevNr, LevNamn, Totalt kr osv. Tryck Fortsätt. 
5. Tryck på Listlayout och ange hur många kolumner som behövs (lika många som antalet fält du valde in i tidigare steget). Tryck Fortsätt. 
6. Gå förbi steget för underrapport och tryck Fortsätt. 
7. Markera Fil och Pdf. Sätt ett kryss i rutan under Urval för LevFkt. Tryck Fortsätt. 
8. Slutför guiden och förhandsgranska rapporten med den lilla skrivarikonen i Rapportgeneratorn. 

När du startat om programmet finns rapporten i din lista över Inlästa/skapade rapporter och du kan begränsa resultatet i den med hjälp av olika sökvillkor, tex ett datumintervall eller med ett leverantörsnummer. 

Hoppas det hjälper.