Utveckla listan Projektsammandrag - Administration

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Inte planerade
  • (Redigerad)
Jag skulle vilja att man i listan projektsammandrag skulle kunna få med kolumner på både intäkt och kostnadssidan för period och ackumulerat + naturligtvis resultat. Då kan man välja en månad som period och få med intäkter och kostnader för perioden plus att man får det ackumulerade för projekten. Det skulle underlätta väldigt mycket när man skriver ut listan om man även får med totalen/projekt. I dagsläget kan man bara välja om man vill ha ut listan för period eller ackumulerat. Det vore bra om den gick att få ut för en period med ackumulerat. Man skulle kunna välja så som man kan på tex Projektresultatlistorna.
Foto på Helene J

Helene J

  • 70 poäng

Publicerades för 2 år sedan

  • 1
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

  • 47,020 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Helene, 

Beklagar att vi inte återkopplat till dig. Helt klart bra synpunkter, håller med dig att det finns mer att göra i utskriften för projektsammandrag.

I vår utvärdering av önskemål är det andra frågor vi prioriterar just nu, men vi tar såklart med detta som ett önskemål till framtida versioner.