Utveckling av företagets verksamhet i förvaltningsberättelsen

 • 0
 • 2
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Min fråga gäller Bokslutsprogrammet, Årsredovisningen, Förvaltningsberättelsen, Flerårsöversikten. I K2 kommer tre nyckeltal in Nettooms, Res e fin samt soliditet.

Nu ska jag använda K3 och Resultat e fin kommer inte med. Dock en del andra. Min revisor säger att nettoomsättning, res e finansiella samt soliditet är obligatoriska medan de andra är frivilliga. Visst kan jag hålla på att lägga till själv men det är så tidsödande och jag har upp mot 10 bolag. Det finns inget alternativ att lägga till från.
Foto på katrina

katrina

 • 1,820 poäng 1k badge 2x thumb
 • tidspressad!

Publicerades för 1 år sedan

 • 0
 • 2
Foto på katrina

katrina

 • 1,820 poäng 1k badge 2x thumb
Så fick jag ett problem till. Jag lägger till en rad i upplysningen jag pratat om ovan. Lägger till Resultat efter finansiella poster och beloppet kommer visserligen in, men i kr, inte kkr som jag vill och har angett i Grunduppgifter. Nettoomsättningen kommer in så fint som kkr.

(Redigerad)