Utvecklingsförslag - information om rapporteringsdatum på fakturaunderlag

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 2 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Få med datum på fakturan - Visma eEkonomi Tid

Kunderna vill gärna veta när arbetet har utförts. Eftersom datum ändå registreras i eEkonomi Tid - borde det kunna vara möjligt att använda i eEkonomi vid framtagning av fakturaunderlag.
Foto på ZeeU

ZeeU

  • 208 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.