Vad ska en bokslutspärm innehålla? -eEkonomi

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Precis som ovan; vad ska en bosklutspärm innehålla? Vi är ett mindre aktiebolag som tillämpar K2. Någon som vet?

Foto på AWF

AWF

 • 3,422 poäng 3k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,742 poäng 50k badge 2x thumb
1 Balans- och resultatrapport för räkenskapsåret.
2 Årsredovisning
3 Bilagor för samtliga balansposter enligt balansrapporten som specifiserar och styrker balansposterna( beloppen för varje konto i balansrapporten)

4 En sie fil för räkenskapsårets samtliga verifikationer om någon ska granska bokslutet och årsredovisningen (revisor eller motsvarande)

5 Engagemangsspecifikation från bank - om sådan är inblandad - utvisande behållning på konton/eventuellt skuldbelopp. 

Mikael Pettersson
Foto på LW

LW

 • 20,874 poäng 20k badge 2x thumb

Jag stoppar in:

Årsredovisningen
Bokslutsbilagor till årsredovisningen
Deklarationen
Kontrolluppgifter för de anställda
Balans- och resultat från bokslutsprogrammet
Resultatrapport från bokföringen
Balansrapport från bokföringen med balansbilagorna
Huvudbok
Verifikationslista
Sammanställning koncernmellanhavanden
Inventarieregister
Lista från SKV om årets preliminärskatt
Skattekontot - slutlig skatt för året före
Skattekontot - Kontoutdrag från SKV per den sista december (sista räkenskapsdagen)
Kvittenser från SKV, Arbetsgivaravgifter och skatt
Kvittenser från SKV, Momsdeklarationer
Kontoställning PG
Kontoställning banken
Avtal
Försäkringsbrev
Registreringsbevis
Övrigt som kan vara av intresse för en revision

I vissa fall skickar jag över siffror på PDF och struntar då i att skriva ut och stoppa i pärm, såsom bastanta bibbor av verifikationslistor och huvudböcker vilket kan bli många sidor... och som föregående talare skriver så får revisorn naturligtvis också en SIE-fil.

Varför jag skriver ut balans- och resultaträkningen både från bokslutsprogrammet och från VA2000 är att den ena varianten blir i komprimerad version utan konton.

Med dessa punkter har jag hittills inte fått klagomål över att det saknas något.

Med vänlig hälsning Lena

Foto på AWF

AWF

 • 3,422 poäng 3k badge 2x thumb
Tack för era svar!!

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.