Varför visar rapport Huvudbok en kolumn för Resultatenheter när jag vill skriva ut enbart Balanskonto?

 • 2
 • Idé
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Under bevakning
Hej

Varför visar rapport Huvudbok en kolumn för Resultatenheter när jag vill skriva ut enbart Balanskonto?

Resultatenheter använder man ju enbart till Resultatkonton!
Väldigt märkligt och någon på utvecklingsavdelningen har nog inte tänkt till ordentligt

Viola
Foto på Viola

Viola

 • 2,260 poäng 2k badge 2x thumb
 • sur och uppgiven på så många ej användarvänliga funktioner

Publicerades för 1 år sedan

 • 2
Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

 • 16,034 poäng 10k badge 2x thumb
Lustigt, har själv inte ens tänkt på detta, har varit naturligt att ha den där för mig (se nedan).

Vild gissning:
Antagligen för att strömlinjeforma funktionaliteten mellan olika rapporter och inte behöva göra programkoden mer komplicerad genom att behöva kontrollera om det enbart är balanskonton som kommer visas?

Fast om man inte gör något val av Avdelning (och Projekt om man aktiverat det) så kan man tycka det är logiskt att inte ha med den/de kolumnen/kolumnnerna i rapporten. Detta skulle göra att man  att man spar utrymme i sidled. Eventuellt är även det också en konsekvens av det kanske skulle komplicera skapandet rapporterna rent tekniskt?

Hur som helst, även om man normalt inte använder avdelningar/resultatenheter på balanskonton - och jag vet inte ens om det går, har inte provat - så kan jag se situationer där man faktiskt skulle vilja göra det. Med det perspektivet så tycker jag personligen att man skall kunna ha med avdelning som kolumn även när det gäller Huvudboken (maximal flexibilitet) men inte visa den om man inte specificerat avdelning. Resultatet blir detsamma som vad jag antar att Viola är ute efter, bara annat villkor som trollar bort den överflödiga kolumnen.

//Glad bokföringsamatör - som kanske har en något otradionellt sätt att se på bokflringsarbetet. :-)
Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

 • 16,034 poäng 10k badge 2x thumb
Tillägg:

För mig är Avdelning - som är den term som Visma använder - inte nödvändigtvis detsamma som Resultatenhet. Även om det är så jag själv använder det just nu så tror jag mer man skall se det som en form av etiketter. Och etikett vill jag kunna använda för transaktioner/bokföringshändelser oavsett vilket konto det gäller.

Jag tänker helt enkelt på bokförings mer som en form av strukturerad data som kan märkas upp olika sätt. Därav att jag inte tror begränsa Avdelningar/Resultatenheter till enbart det man idag kallar resultatkonton. Däremot håller jag fullt med om att inte visa onödig/tom kolumn i rapporterna. 
Foto på Viola

Viola

 • 2,260 poäng 2k badge 2x thumb
Hej

Definitionen för Resultatenhet är:
En resultatenhet är en avdelning inom företaget, t.ex. lager, kontor eller säljare. Resultatenhetens resultat följer bolagets räkenskapsår och kan alltså inte löpa över flera år till skillnad från projekt som har just denna finess. Genom att använda resultatenheter kan bolaget brytas ner i delar och lättare analyseras.

Det säger sig själv att begreppet Resultatenhet enbart avser de konton som kan påverka resultatet i bolaget. Visma eEkonomi använder sig av begreppet Resultatenhet och bör därför följa hur bokföring faktiskt fungerar. Etiketter går ju att använda om man vill ha någon mer generell uppföljning men det finns faktiskt regler för olika begrepp inom bokföringen.

Dessutom så är det så i Visma eEkonomi att det går att ange att balanskonton ska ha Resultatenhet. Detta är ju totalt helt fel...

Så jag förstår fortfarande inte hur utvecklingsavdelningen har tänkt eller inte tänkt tillräckligt. 

Viola
Foto på Viola

Viola

 • 2,260 poäng 2k badge 2x thumb
Glömde nämna att under Företagsinställningar så kan man ange att företaget använder Resultatenheter. Du har kanske inte det valt och kan därför inte se detta alternativ som en länk till vänster under Bokföring

Viola
Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

 • 16,034 poäng 10k badge 2x thumb
Ber om ursäkt, ser nu att det är som du säger att det är begreppet resultatenheter som Visma och ordet Avdelningar är vårt eget företags begrepp vi kallat den gruppering av resultatenheter som vi använder. 

Dock, jag vidhåller min åsikt om att det i framtiden bör kunna användas på ett mer vittgående sätt än vad traditionen kanske bjuder. Men kanske behövs nya beteckningar då. :-)
Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

 • 16,034 poäng 10k badge 2x thumb
Knappt jag vågar skriva det här :-) men har tittat lite mer på detta (var en intressant fråga) och ser att vi i vårt företag faktiskt har balanskonton som vi använder resultatenheter på.

Det gäller avräkninskonton/tillgodohavande för utgifter de anställda har gjort. Vi använder grupp 282x Kortfristiga skulder till anställda för detta. Vi är inte fler än att vi skulle kunna nöja oss med att avsätta ett konto per anställd men nu har vi kompletterat med att använda resultatenheter vi ändå lagt upp  i eEkonomi.
Foto på Victor Magnusson

Victor Magnusson, Manager Team Onboarding

 • 9,914 poäng 5k badge 2x thumb
Hej,

Från vårt håll är det ett aktivt val att ha möjligheten med resultatenhet även på balanskontona i Visma eEkonomi. Det finns idag väldigt många företag som har ett behov av att även kunna bryta ut även balanskontona och kan säga att vi har det hett om öronen i de produkter där vi inte erbjuder detta. Definitioner är verkligen ett väldigt intressant ämne. Att erbjuda möjligheten att bryta ut balanskonton ser vi som väldigt viktigt och något vi även erbjudit under en längre tid i Visma Administration.

Tack för er input.

/Victor
Foto på Viola

Viola

 • 2,260 poäng 2k badge 2x thumb
Victor,

Att det är ett aktivt val att använda Resultatenheter är helt rätt. Men vill man differentiera även balanskonton bör man inte blanda ihop detta med termen Resultatenheter utan istället kalla det t.ex. etiketter som ni redan har idag gällande kunder och artiklar.

Men det borde även vara ett aktivt val att som användare kunna ange huruvida jag vill ha med Resultatenheter på t.ex utskrift av Huvudbok.
Men där är det plötsligt inte ett aktivt val utan jag blir tvingad att utskriften alltid har en kolumn för Resultatenheter trots att jag inte vill det. Det finns idag två kolumner som kan tas bort genom ett aktivt val, Resultatenheter och Momskod.
Genom ett aktivt val av mig som användare att jag inte vill inkludera dessa två variabler så får samtliga kolumner plats i ett stående format.

Jag efterfrågar verkligen mycket mer alternativ och filtreringar överlag i programmet. Nu känns det väldigt styrt från ert håll och inte speciellt användarvänligt med möjlighet för mig att göra egna aktiva val även på detaljnivå

Viola
Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

 • 15,810 poäng 10k badge 2x thumb
Medhåll. Även om jag har en annan syn än Viola gällande Resultatenheters användning så håller jag med avseende att kunna välja bort den kolumnen på rapporterna. Se mitt inlägg längre upp.
Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

 • 15,810 poäng 10k badge 2x thumb
Hmm, får korrigera mitt ursprungliga förslag. Går inte basera huruvida Resultatenhet-kolumnen skall visas enbart på vilka resultatenheter man valt/inte valt. Måste snarare bli ett extra val i rapportdialogen. Typ "Visa Resultatenheter" och eventuellt "Visa Projekt". 
Foto på Victor Magnusson

Victor Magnusson, Manager Team Onboarding

 • 9,914 poäng 5k badge 2x thumb
Tack för er feedback båda två!

När det gäller den här typen av saker har vi ett pågående arbete avseende bl a en flexiblare tillvaro för våra mer professionella användare i Visma eEkonomi. Jag hoppas och tror mig kunna återkomma med ganska spännande nyheter under kommande månaderna.

Ha en fin helg och återigen tack för bra input.

/Victor
Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

 • 15,822 poäng 10k badge 2x thumb
"Najs!" Hoppas man är en professionell användare då... :-)

Trevlig helg!