Varning för problem med summering av arbetstid på arbetsgivarintyg i Lön 600

 • 1
 • Idé
 • Uppdaterades för 2 år sedan
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Jag vill göra användare uppmärksamma på att om man har anställda med ej schemalagd arbetstid och semestervillkor 10 så kommer timmarna motsvarande uttagen semester INTE med vid summeringen av arbetad tid på arbetsgivarintyget, detta trots att man måste ange antal timmar per semesterdag för att kunna registrera semesteruttag (så informationen finns någonstans i systemet men är inte kopplad till arbetsgivarintyget).

Enligt a-kassornas arbetsgivarintyg.nu så gäller att "Tid då den anställde fått uppsägningslön, semesterlön, helglön, väntetidsersättning, permitteringslön eller vederlagsersättning för sjöfolk ska räknas som arbetad tid," så det är viktigt att få med dessa timmar.

Jag har haft kontakt med supporten via chatt och de kände inte till denna bugg så det finns inga varningar i programmet i dagsläget. Alltså, om man har ovan nämnda kombination av semestervillkor och schemaalternativ så måste man själv lägga till timmar motsvarande semesterledigheten för att summeringen av arbetade timmar ska bli korrekt.
Foto på ElitaEkonomi

ElitaEkonomi

 • 446 poäng 250 badge 2x thumb
 • irriterad

Publicerades för 2 år sedan

 • 1
Foto på Malin H

Malin H

 • 246 poäng 100 badge 2x thumb
Tack för att du tog upp detta. Detta har funkat delvis tidigare men upptäckte också att senaste tiden får vi jättemycket fel. Trodde det berodde på själva l-arten och har börjat granska dem men inte hittat ngt fel. Hoppas verkligen Visma åtgärdar detta då vi skriver många AG-intyg varje månad.
Foto på Cecilia Towner

Cecilia Towner, Moderator

 • 10,206 poäng 10k badge 2x thumb
Hej,

När man använder sig utav Lön 600 och då har funktionen med arbetsgivarintyg så funkar det så här.

Kolumnen arbetad tid i arbetsgivarintyget ska inkludera följande:
 • Tid då den anställde fått uppsägningslön, semesterlön vid uttag av semesterdagar, väntetidsersättning, permitteringslön eller vederlagsersättning för sjöfolk ska räknas som arbetad tid.
 • Frånvaro på grund av sjukdom, barns födelse eller totalförsvarsplikt ska inte anges som arbetad tid även om den anställde har rätt till sjuklön eller ”utfyllnad” under denna tid.
 • För den som har en fastställd arbetstid och har månadslön räknas arbetsfria ”röda dagar” och ”klämdagar” som arbete, om löneavdrag inte görs för ledigheten.
 • Övertid, mertid och fyllnadstid ska inte ingå i kolumnen för Arbetade timmar, däremot ska timmar för helglön redovisas. Ledighet med bibehållen lön räknas som arbete.

Vill ni läsa mer om detta så kan man se i den skrivna hjälpen Arbetsgivarintyg, fliken arbetad tid»


Det viktigaste här sen är Varifrån hämtas de arbetade timmarna?

Här står det  att om man har anställda med ej schemalagd arbetstid så hämtas enbart värden från löneart 1106 timlön eller kopior av 1106.
Har jag däremot ej schemalagd arbetstid och är månadsavlönad hämtas inga timmar utan dessa måste fyllas i manuellt.

Funktionen med arbetsgivarintyg påverkas inte av valet av semestervillkor på din anställde och är således ingen bugg i programmet.


Ha en fin dag!

/Cecilia
Foto på ElitaEkonomi

ElitaEkonomi

 • 446 poäng 250 badge 2x thumb
Hej,
Borde det i så fall inte finnas en varning i programmet, som uppmanar användaren att kontrollera timmarna, eller åtminstone hänvisar tydligt till hjälpavsnittet du nämner ovan? Som användare av ett stort och välkänt lönesystem så utgår nog de flesta från att om programmet hämtar in timmar till ett standarddokument av det här slaget så stämmer dessa med gällande regler. Eftersom semestertimmarna faktiskt registreras i och med att man måste ange timmar för att kunna registrera semester så känns det som att det borde gå att få programmet att hämta även dessa till arbetsgivarintyget, men om det nu av något tekniskt skäl inte är möjligt så tycker jag definitivt att det borde finnas en varning någonstans, antingen som en pop-up-ruta i stil med den som den som varnar att snabbvalen följer gällande lagar men kanske måste anpassas till olika avtal, eller åtminstone med en varning och hänvisning i gula rutan under arbetsgivarintygsfliken.
Foto på Sanna Theodorsson

Sanna Theodorsson, Fd Moderator

 • 5,690 poäng 5k badge 2x thumb
Tack för dina tankar, ElitaEkonomi!
Vi får ta med oss detta och se om vi framtiden kan göra något ytterligare för att hjälpa er. Ibland är det inte alltid så lätt att skapa en informationsruta som ska dyka upp bara i vissa tillfällen. Här skulle den behöva göra en kontroll av både arbetsschema och om det finns registreras semester under den period du registrerar arbetsgivarintyget på (vilket kan vara väldigt olika datum), inte helt enkelt. 

Du som arbetsgivare har det yttersta ansvaret att det är korrekt registrerat och du ska alltid kontrollera dina värden i systemet. Såklart önskar vi att vi kunde uppfylla funktioner för alla scenarion som kan tänkas men tyvärr har vi inte den möjligheten. Vi får försöka göra de förbättringar vi kan. :) Tack igen!

/Sanna

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.