Verktyg för att anpassa register till alfanumerisk sortering -eEkonomi

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Inte planerade
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Målet med denna idé är att i slutändan spara tid och humör hos både Visma och kund. :-)

Bakgrund: Vid import/konvertering från andra ekonomisystem förloras den ur användarperspektiv naturliga sorteringen i talföljd för diverse register. Exempel leverantörsnummer och kundnummer. Detta sker vid sådana tillfällen där det tidigare systemet har numeriska fält medan Visma eEkonomi använder alfanumeriska fält.

Problem: Nya kunder i Visma eEkonomi upplever att systemet sorterar fel. ”10” kommer för ”2” till exempel. Det är för flertalet kunder inte heller praktiskt hanterbart att på egen hand konvertera nummerfält genom satt fylla ut fältet på varje kund/leverantör till samma längd, till exempel ”0001”.Antingen för att det kan vara väldigt många rader att gå igenom och/eller för att man inte har den tekniska kunskaperna för att automatisera detta i Excel eller andra verktyg. (För att inte tala om potentiell ångest om något går fel när man skall exportera/importera sina register en gång till.)

Frågor om detta tycks återkomma gång på gång i forumet.

Föreslagen lösning del 1: Att Visma förtydligar information på supportsidor som rör konvertering från andra system om konsekvenserna av alfanumerisk användning.

Föreslagen lösning del 2: Att Visma förtydligar att fältet är alfanumerisk (och vad det innebär) direkt i webgränsnsittet i eEkonomi via ”tooltip”, text eller pop-up.

Föreslagen lösning del 3: Att Visma utvecklar och tillhandahåller ett verktyg för anpassning av alfanumeriska fält. Förslagsvis en funktion som användaren kan välja längd på talet och fyll ut alla tal med motsvarande ”0” (nollor). Primärt bör detta vara inbyggt i eEkonomi men det kan även vara en extern lösning, som en webbsida inbakad i portal eller motsvarande.

När man läser bakåt i forumet tycks det mig som att annars kommer Visma fortsätta få frustrerade/förvirrade kunder, fortsätta behöva lägga tid på att besvara frågor om det. För att inte tala om den tid kunderna behöver lägga på att anpassa sina register.


Jag vill betona att jag förstår Visma tekniska beslut kring alfanumerisk användning, jag kan själv mycket väl en dag vara en av de kunder som vill kanske ha kundnummer som är K0001, K0002 osv. Men ur användarsynvinkel skulle man kunna förbättra den hjälp och förklaring som erbjuds kunderna i frågan.
Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

  • 15,778 poäng 10k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 1
Foto på Jenny Sjöström Sannéus

Jenny Sjöström Sannéus, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

  • 7,686 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Tack så jättemycket för ditt önskemål. Det finns önskemål om detta sedan tidigare och du får gärna gå in och kika på tråden "Numerisk sortering istället för alanumerisk - eEkonomi"

Jag håller med om att vi behöver förtydliga detta i hjälptexterna för programmet. :) Vi kommer självklart se över texterna för att se hur vi kan förbättra de för att göra det mer tydligt för er användare. 

Ha en fin dag!

/Jenny

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.