Version 2018.1 - Visma Administration

  • 1
  • Tillkännagivande
  • Uppdaterades för 1 år sedan
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Nu finns version 2018.1 av Visma Administration med databasen Microsoft SQL Server för nedladdning. 

Allmänna förbättringar
Vi arbetar löpande med att förbättra prestandan i programmet, så även till den här versionen. Version 2018.1 innehåller flera förbättringar kring den nya databashanteraren som följde med vid installationen av version 2017.1.

I avsnittet Rättade och kända programfel kan du se vilka programfel som har blivit åtgärdade till version 2018.1 och vilka som eventuellt kvarstår. Läs mer i Versionsnyheterna »

Om du har serviceavtal kan du Ladda ner versionen!

Med ett serviceavtal kan du uppdatera programmet så många gånger du behöver. Om du vill förnya ditt serviceavtal och på så sätt får tillgång till support och den senaste versionen, är du välkommen att ringa oss på 0470 - 70 62 50 eller mejla avtal.spcs@visma.com

Har du frågor, stöter på problem eller bara vill berömma vår utvecklingsavdelning? Tveka inte att dela med dig här i forumet! 


Att tänka på i samband med installationen
Från version 2017.1 har vi uppdaterat databasen till en SQL-databas - Läs mer i Vi byter databas i Visma Administration »
Innan du uppdaterar till version 2018.1 från version 2017.0 eller tidigare vill vi att du rekonstruerar dina register under Arkiv - Registervård/Rensning - Registervård och markera Rekonstruera register. Läs mer i Rekonstruera register »
Vi vill också att du tar en säkerhetskopia på alla dina företag under Arkiv - Säkerhetskopiering - Alla företag. Läs mer i Säkerhetskopiera »

Samarbete med redovisningsbyrå/integrationspartner
Om du har samarbete med en redovisningsbyrå/integrationspartner ber vi dig att kontakta dem för att stämma av om du ska installera den nya versionen 2018.1 direkt eller om du ska avvakta.

Vill du använda en egen installation av Microsoft SQL Server
Har du en egen SQL-server ska du välja installation utan SQL. Mejla till licensnyckel.spcs@visma.com och ange ditt kundnummer/organisationsnummer, samt en begäran om en version utan SQL. Du får då en länk till en sådan installation tillsammans med en licensnyckel.

Installationen kommer ta olika lång tid beroende på datorns prestanda och hur mycket data som finns i det installerade företaget. Vad som krävs för att installera versionen kan du läsa mer om i våra Systemkrav. Hur du frigör mer utrymme på din hårddisk kan du läsa mer på Microsofts hemsida. Tänk på att du kommer att behöva starta om datorn under installationen.

När versionen är installerad ska du gå in i företaget. Företaget konverteras och under denna tid kan programmet behöva dubbelt så stort utrymme på din hårddisk.

Läs mer under rubriken Uppdatering till ny version - Läs detta innan du uppdaterar till version 2018.1 i Installationsanvisningen.
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Moderator

  • 30,776 poäng 20k badge 2x thumb
  • glad

Publicerades för 1 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.