Version 2018.2 - Visma Administration/Fakturering/Förening

  • 1
  • Tillkännagivande
  • Uppdaterades för 1 år sedan
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Nu kan du ladda ner version 2018.2 via vår hemsida. I denna version har vi anpassat programmet till den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som började gälla 25 maj 2018.
Arbetar du i version 2017.0 eller äldre och använder funktionen rot eller rut i programmet, ska du installera denna version för att kunna rensa dokument som ligger kopplade till kunderna. 

Nyheter
  • Nya kontoplaner för 2018, där även SRU-koderna har uppdaterats
  • Vi har nya rapporter som finns för nedladdning på vår hemsida och som du kan läsa in i programmet. Det gäller rapporterna Husarbete underlag, Beställningar, Inkommande följesedlar, samt Säljare/Referens/AttestKontaktregister hittar du under Utskrifter - Register. Du hittar mer information om vad de innehåller i Versionsnyheterna.
  • Vi har också uppdaterat följande befintliga rapporter, Leverantörsregister och Kundregister. Dessa rapporter tar nu med alla fält som finns i leverantörsregistret respektive kundregistret. 
Läs mer i Versionsnyheterna Administration, Versionsnyheter Fakturering eller Versionsnyheter Förening

Om du har serviceavtal kan du Ladda ner versionen!

Om du vill förnya ditt serviceavtal och på så sätt får tillgång till support och den senaste versionen, är du välkommen att ringa oss på 0470 - 70 62 50 eller mejla avtal.spcs@visma.com

Har du frågor, stöter på problem eller bara vill berömma vår utvecklingsavdelning? Tveka inte att dela med dig här i forumet! 

Att tänka på i samband med installationen
Från version 2017.1 har vi uppdaterat databasen till en SQL-databas - Läs mer i Vi byter databas i Visma Administration »
Innan du uppdaterar till version 2018.2 från version 2017.0 eller tidigare vill vi att du rekonstruerar dina register under Arkiv - Registervård/Rensning - Registervård och markera Rekonstruera register. Läs mer i Rekonstruera register »
Vi vill också att du tar en säkerhetskopia på alla dina företag under Arkiv - Säkerhetskopiering - Alla företag. Läs mer i Säkerhetskopiera »

Samarbete med redovisningsbyrå/integrationspartner
Om du har samarbete med en redovisningsbyrå/integrationspartner ber vi dig att kontakta dem för att stämma av om du ska installera den nya versionen 2018.2 direkt eller om du ska avvakta.

Vill du använda en egen installation av Microsoft SQL Server
Har du en egen SQL-server ska du välja installation utan SQL. Mejla till licensnyckel.spcs@visma.com och ange ditt kundnummer/organisationsnummer, samt en begäran om en version utan SQL. Du får då en länk till en sådan installation tillsammans med en licensnyckel.

Installationen kommer ta olika lång tid beroende på datorns prestanda. Vad som krävs för att installera versionen kan du läsa mer om i våra Systemkrav. Hur du frigör mer utrymme på din hårddisk kan du läsa mer på Microsofts hemsida. Tänk på att du kommer att behöva starta om datorn under installationen.

När versionen är installerad ska du gå in i företaget. Konvertering av företaget från version 2017.0 till den senaste tar olika lång tid beroende på hur mycket data det finns i företaget. Under denna tid kan programmet behöva dubbelt så stort utrymme på din hårddisk.

Läs mer under rubriken Uppdatering till ny version - Läs detta innan du uppdaterar till version 2018.2 i Installationsanvisningen.
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Content Producer - Administrationsfamiljen

  • 30,906 poäng 20k badge 2x thumb
  • glad

Publicerades för 1 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.