Version 2019.31 av Visma Lön 100/300/600

 • 1
 • Tillkännagivande
 • Uppdaterades för 3 månader sedan
 • (Redigerad)
Nu kan du ladda ner version 2019.31 av Visma Lön 100/300/600 från vismaspcs.se/support/ladda-ner
Kontrollera att alla lönekörningar är låsta och att du har säkerhetskopierat innan du uppdaterar.

Nu finns det en ny version av Visma Lön 100/300/600 ute för nedladdning.

I version 2019.31 har vi gjort rättningar av följande kända fel i programmet.

 • Arbetsgivaravgift för ungdomar kommer med på bokföringsunderlaget på senare lönekörningar i samma löneperiod
 • Bokföringsunderlaget balanserar inte - fel om samma konto för avgift på lön och semesterskuld
 • Problem med tvingande säkerhetskopiering vid semesterårsavslut - via Visma Advisor/Byråstöd 
 • Bokföringsunderlaget blir fel om man gör utskriftsurval 
Läs mer i avsnittet Kända programfel i Visma Lön 600.

Nyheter från version 2019.3, som innehöll en del lagförändringar.

Sänkt arbetsgivaravgift för skolungdomar
Från och med den 1 augusti 2019 införs en ny lag som innebär att ungdomar får sänkt arbetsgivaravgift. Syftet med den nya lagen är att främja extrajobb på helger och lov för skolungdomar utan att det inverkar på skolgången.

Slopad särskild löneskatt för äldre
Den särskilda löneskatten slopas för den som fyllt 65 år vid årets ingång. Detta innebär att arbetsgivare inte behöver betala några sociala avgifter för anställda födda 1937 eller tidigare och bara betalar ålderspensionsavgift (10,21%) för anställda födda 1938-1953.

Nya regler kring växa-stöd för första anställda
För att underlätta för enmansföretagare att anställa en första person har regeringen beslutat att förlänga rätten till nedsättning av arbetsgivaravgifterna för första anställda från och med den 1 augusti 2019. Det innebär att arbetsgivaravgiften kommer att reduceras för första anställda i 24 månader istället för i 12 månader. Hur länge reducering av arbetsgivaravgiften görs beror därför på när anställningen började.Läs mer i avsnittet Växa-stöd för första anställda.


Läs mer i versionsnyheterna:
Visma Lön 600 »
Visma Lön 300 »
Visma Lön 100 »

Om du har serviceavtal - Ladda ner versionen »
Om du vill förnya ditt serviceavtal och på så sätt få support och senaste versionen, är du välkommen att ringa på 0470 - 70 62 50 eller mejla: avtal.spcs@visma.com

Har du frågor, stöter på problem eller bara vill lämna en kommentar till vår utvecklingsavdelning - tveka inte att dela med dig här i forumet.
Foto på Andreas Palmay

Andreas Palmay, Information Coordinator

 • 2,802 poäng 2k badge 2x thumb
 • Glad

Publicerades för 3 månader sedan

 • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.