Vidarefakturering av skrotvärde -Administration 500

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Vi har åt kund tagit ut maskiner som skickats till enskrotfirma; Skrotfrag AB. Jag har fått en självfaktura med omvändskattskyldighet från Skrotfrag AB, med värdet på kundens skrot. Detta har jagbokfört på konto 3612.

Men nu ska jag ”kreditera” min kund för värdet av skrotet.Dvs så att kunden kan dra av värdet för ”sitt” skrot mot vår arbetskostnad jagfakturerar att det gick till att ta ut maskinerna.  Hur gör jag så detblir rätt med momssatsen? Jag ska väl inte fakturera moms på detta?

Kan jag tex göra en kreditfaktura som avservärdet för skrotet. Med omvänd skattskyldighet och konto 3233?
Foto på Johanna

Johanna

  • 70 poäng

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 80,742 poäng 50k badge 2x thumb
Du ska debitera moms på det du vidarefakturerar om du inte bedriver sådan verksamhet som omfattas av regler för omvänd skattskyldighet. För kunden blir det kostnadsneutralt om den är momsregistrerad.

MIkael Pettersson