Visa kolumn för kundkategori - Visma Administration 500

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
Hade varit bra att kunna se "Kundkategori" under Försäljning - Kunder.
Typ att kunna klicka i, under Företagsinställningar - Försäljning - Dokumentinställningar: "Visa kolumn för kundkategori".
Vi har väldigt många kunder och behöver uppdatera kundkategori med jämna mellanrum. Då hade det varit fint att kunna göra det genom att se alla kunder på en gång och dessas respektive kundkategorier. Och direkt därifrån, kunna klicka sig in på kunden för att ändra kundkategori.
Foto på Helen

Helen

  • 5,224 poäng 5k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Annica

Annica

  • 5,882 poäng 5k badge 2x thumb
Funktionen finns i Admin 2000, bara att högerklicka i kolumnrubrikraden och välja till vad man vill ha i kolumnerna. Går inte det i 500? 
Foto på Helen

Helen

  • 5,224 poäng 5k badge 2x thumb
Tack Annica!!!