Visma Administration egen sql server och att använda default instance av Sql server

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Kräver inget svar
Denna beskrivning är teknisk. Den förutsätter kunskaper i Sql Server.

Om man väljer att köra Admnistration (i mitt fall 500) mot en egen Sql server så förutsätter Visma att man kör mot en instance i Sql server. Jag ville inte sätt upp en ny instance bara för detta utan köra med den default instance som installeras med Sql server. Detta är en beskrivning av problemen som jag stötte på och hur man kommer runt dem. 

När man loggar in mot en Sql Server så anger man <Server>\<Instance> t ex (local)\Visma. Visma har förutsatt att man ska logga in på detta sätt. Om man använder Sql Servers default instance behöver man bara ange <Server> t ex (local). Under installationen (SQLInst.exe) måste man ange <Server>\<Instance> för att installationsprogrammet ska hitta sql server. Om man då bara anger <Server> så får man ett fel. Detta går att komma runt genom att ange <Server>\ 

Nästa steg är att starta Administration och konvertera bolaget/bolagen. Här kommer jag inte ihåg att det var något problem. Kommer jag ihåg fel så löste det sig med att ange <Server>\ 

Sista hindret kom när man hade konverterat ett bolag och sedan försökte öppna det. Då hittade programmet inte heller databasen med <Server>\ För att lösa detta krävs det då lite konfigurering av SQL Server för att "lura" administration. Man får skapa ett Sql Alias som ser ut <Server>\<Instance>. Aliaset pekar man sedan mot sql servers default instance. Hur man skapar ett Sql Alias kan man läsa om här https://www.mssqltips.com/sqlservertip/1620/how-to-setup-and-use-a-sql-server-alias/. I det exempel som visas så får man istället för MyOldServer ange t ex Visma\Visma

När det är gjort så letar man reda på FTG.INI filen för sitt bolag. Filen ligger i den katalog som man ser uppe till vänster när man väljer företag. Öppnar filen och går längst ner och ändrar på 
DBInstance=(local)\
till 
DBInstance=Visma\Visma

Efter dessa ändringar så fungerar programmet vad jag har märkt som det ska. Hoppas detta kan hjälpa någon. Att tänka på är att om du kör med en egen Sql Server så tar inte Visma något ansvar för hur du hanterar och konfigurerar din databas.

/Joakim
Foto på JoakimP

JoakimP

  • 72 poäng

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Annelie Engvall

Annelie Engvall, Moderator

  • 2,296 poäng 2k badge 2x thumb
Hej Joakim,
Tack för att du delar med dig av dina erfarenheter gällande egen sql.

Ha en bra dag!

/Annelie