Visma Advisor Årsavslut nollresultat

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 5 månader sedan
  • Besvarad
Gör en årsredovisning för ett aktiebolag med 0 kr i resultat. Under rubriken Resultatdisposition blir det helt tomt eftersom det saknas värde för både balanserat resultat och årets resultat. För att årsredovisningen ska vara korrekt bör upplysning om resultatdisposition ändå skrivas ut.
Foto på tobiasr

tobiasr

  • 70 poäng

Publicerades för 5 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Terese Jonsson

Terese Jonsson, Produktansvarig Visma Analys, Visma Anläggningsregister, Visma Revision

  • 304 poäng 250 badge 2x thumb
Hej! 

Generellt sett skrivs inte rader utan värden, eller med värde 0, ut i årsredovisningen. Istället kan du manuellt skriva att det inte finns något resultat att disponera i textrutan sist i dokumentet. 

/Terese 
(Redigerad)