Visma Advisor Period och År problem kontroller och Köp inom/Utom EU

  • 1
  • Problem
  • Uppdaterades för 8 månader sedan
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre. Communitymoderatorn angav följande anledning för att arkivera: .

Jag har ett problem i att de automatiska månadskontrollerna i Visma Advisor Period och år visar på momsfel på köp på t ex tjänster inom EU. Detta trots att köpen är bokade korrekt (vad jag förstår)

Jag tror att det beror på att de egenskapade kontona t ex
6544 IT-tjänster INOM EU 25% moms kod21
som används istället för 4535 momskod 21 (25%) 

inte i Advisor Period och år sätts som momstyp: "Skapar utgående/ingående moms" VIlket konto 4535 har 
konto 6544 har åsatts momstyp "Skapar ingående moms" vilket är fel

men i Visma eEkonomi är det ingen skillnad på hur dessa konton satts upp och de har samma momskod 21.


1) Är detta en bug i Visma Advisor och år att kontotabellen som automatiskt sätts upp;
 missar att det kan finnas EGENSKAPADE konton med kod 20 kod 21 etc för omvänd momshantering köp utomlands? Systemet borde känna av detta som jag ser det.

2) jag gissar att min fix är att justera värdet på kundens kontoplan /transaktionsanalys för de konton så att momstyp blir "Skapar utgående/ingående moms" 
EDIT: jag ändrade i kontoplanen i Advisor Period och år och då försvann de felaktiga utpekningarna.

Önskemål att vi fixar bugen / tydliggör i instruktioner om man måste justera manuellt

har bifogat några bilder nedan
Foto på Jan @mitomada.se

Jan @mitomada.se

  • 4,524 poäng 4k badge 2x thumb

Publicerades för 9 månader sedan

  • 1
Foto på Jenny Danielsson

Jenny Danielsson, Business analyst - Visma Advisor Period & År

  • 710 poäng 500 badge 2x thumb

När data importeras direkt från eEkonomi i Advisor Period & År hämtas momskoder för momskonton (2600-2649) och försäljningskonton (3000-3999). Utifrån dessa momskoder föreslås momsinställningar som används i momskontrollen.

För övriga konton har vi valt att inte hämta momskoder från eEkonomi utan istället föreslår vi en momsinställning utifrån hur kontona är kopplade mot referenskonton. Anledningen till detta är att de flesta kostnadskonton inte har någon momskod i eEkonomi. 

Ditt egna konto 6544 kopplas mot referenskonto 6540 IT-tjänster i Advisor Period & År. Momsinställningen som föreslås på konton som är kopplade mot 6540 är Skapar ingående moms 25%.

Vad gäller konto 4535 Inköp av tjänster för annat EU-land, 25% så föreslås inställningen Skapar Ingående/utgående moms 25%.

Så svaret på din fråga är att vi försöker göra en så korrekt momsinställning som möjligt. Men i de fall föreslagen momsinställning är fel så måste användaren ändra inställningen. När du har gått igenom och ändrat felaktiga inställningar så sparas de och kopieras till nästa period, vilket innebär att anpassningen bara behöver göras en gång.

Jag noterar att vi måste förtydliga hur detta fungerar i hjälpen.


Foto på Jan @mitomada.se

Jan @mitomada.se

  • 4,524 poäng 4k badge 2x thumb
ok  kan ni också se om det går få en möjlighet att kopiera denna typ av inställningar mellan bolag - så att det inte behöver göras nytt för varje utan att man kan autolägga på en "mall" med konton som ska ändras?

Foto på Jenny Danielsson

Jenny Danielsson, Business analyst - Visma Advisor Period & År

  • 710 poäng 500 badge 2x thumb
Jag noterar ditt önskemål om mallar för kontoinställningar. En förutsättning för mallar på konton är dock att kontoplanen är liknande i de företag som ska använda den, eftersom inställningarna sparas på kundens konton. 

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.