Visma AutoCollect hanterar dina förfallna kundfakturor

  • 0
  • 1
  • Artikel
  • Uppdaterades för 4 år sedan
En tredjedel av företagen saknar rutiner för kravhantering
Vi fick svar från 250 användare i Visma Administration om deras hantering av försent betalda kundfakturor och resultatet visar att det ofta saknas rutiner för kravhantering på företagen. Flera företag väntar länge med att kräva in sina pengar.


Visma AutoCollect
Inom Visma har vi stor erfarenhet av kravhantering och vårt systerbolag Visma Collectors arbetar dagligen med dessa frågor. Tillsammans har vi tagit fram en påminnelse- och inkassoservice som är integrerad i Visma Administration/Visma Fakturering och som dessutom är kostnadsfri.


Påminnelse och inkasso
I version 2015.1 kan du skicka en eller flera förfallna fakturor som uppdrag till Visma AutoCollect. Då skickas en påminnelse automatiskt till din kund nästa arbetsdag. Din kund betalar till Visma Collectors, som i sin tur för över beloppet och eventuell dröjsmålsränta till ditt konto.När pengarna kommer in på ditt konto registreras dessutom fakturan som betald i Visma Administration. Det sker helt automatiskt och du kan hela tiden se aktuell status på respektive uppdrag. Skulle du behöva ta ytterligare åtgärder berättar tjänsten det för dig i programmet, annars kan du bara låta Visma AutoCollect göra jobbet. 


Ny version av Visma Administration och Visma Fakturering
I version 2015.1 är tjänsten inbyggd i ditt program och det är bara att börja använda Visma AutoCollect för att hantera dina påminnelser. Den nya versionen finns att ladda ner på Min sida.

Kom igång med Visma AutoCollect. 
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

  • 46,930 poäng 20k badge 2x thumb

Publicerades för 4 år sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.