Visma compact 3000 logotyp problem

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 6 månader sedan
  • Besvarad
Hej! jag använder visma compact 3000 med nätverksinstallation. Jag har flera bolag i programmet. Jag försökte lägga till logotype på ett av bolagen och följde instruktionen https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-compact-3000/default.htm#visma-compact/kund/infoga-logo... 
Problemet är att just nu har jag denna logotyp på alla mina bolag på alla fakturor. Finns det möjlighet att varje bolag ska ha sin egen logo på sina respektive fakturor?
Foto på AH

AH

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 6 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Eva Svensson

Eva Svensson, Testansvarig - Visma Compact

  • 242 poäng 100 badge 2x thumb
Hej, javisst finns det. 
Du går in i varje företag, väljer Register - Företagsinformation, flik Utskrifter.
Överst uppe till vänster, markera rutan för inställningen Företagsspecifika rapporter.
När markerat, sparar och avslutar.
Fr o m då, har detta företag en egen uppsättning ini-filer som rör rapportinställningar i sin databasmapp, så alla utskrifter kan förändras och förbättras, utan påverkar i något annat företag. Dessutom ingår de då också när du tar en säkerhetskopia av företaget.

Hoppas detta var svar på din fråga. Återkom annars, eller gärna om du har andra funderingar.

/Eva Svensson
Testledare för Visma Compact