Visma Förening - ny löneart Idrottsutövare

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 1 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Lön idrottsförening - eEkonomi

Hej! 
Jag har just fått brev från Skatteverket och insett att kontrolluppgifter för idrottsutövare innebär ett manuellt moment. De blir fel, eftersom löner redovisas i fält 011.

Det vore bra med en löneart som heter idrottsarvoden (valbar i lönehanteringen likt Arbetare och Tjänsteman) som redovisades i fält 031 på KU. 

Att hålla reda på gränsen på 1⁄2 PBB är ganska enkelt, men att flytta beloppen manuellt på varje KU är ganska digert, speciellt som man måste öppna varje KU för sig och det inte går att få någon bra överblick.  

Jag tror att det innebär en relativt enkel ändring i systemen, som skulle underlätta väsentligt för alla idrottsföreningar. 

Vänligen 
Helena 
Foto på Helena

Helena

  • 92 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 1
Foto på Malin Kjellberg

Malin Kjellberg, Moderator

  • 1,968 poäng 1k badge 2x thumb
Hej Helena,

Gör du lönerna via lönemodulen i eEkonomi eller använder du något av våra löneprogram lön 100,300 eller 600?
Foto på Helena

Helena

  • 92 poäng 75 badge 2x thumb
Hej! Visma Förening bygger på eEkonomi, så jag tar för givet att det är lönemodulen som jag använder.  

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.