Beräkna upplupen arbetstidskonto - Lön 600

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)

Allmän info/varning!

Till er som idag använder Visma Lön Special och ska byta till Lön 600.

Har ni ett avtal Byggnadsämnesindustrin/IF Metall där personalen samlar sitt ATK (arbetstidskonto) i ett saldo som tas ut i tid eller pengar kommer det inte att fungera i Lön 600.

Vilket innebär för vår del att kollektivavtalet inte kan följas.

Jag tror inte vi är ensamma om detta.

Det är "felanmält" och jag hoppas på prio för åtgärd.

Lön 600 kan vi inte drifta förrän detta är löst, alternativet är att söka ny leverantör.

Foto på Suslin

Suslin

 • 260 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på Suslin

Suslin

 • 260 poäng 250 badge 2x thumb
Det finns ytterligare ett problem när det gäller arbetstidskontoberäkning. I special gick det att ha olika % tal för koll och tjm. Detta går inte i Lön 600. Det finns endast en möjlighet att välja. Det måste gå att kunna välja olika beroende på om man är tjänsteman eller kollektiv!
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

 • 94,000 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Vi har bollat detta fram och tillbaka för att hitta en lösning till dig och andra som har samma problem. Jag har en lösning men beskrivningen för hur man får till det är lång.

I vårt förslag på hantering skapar du en liknande lösning som den som finns i Lön Special och använder alltså inte alls programdelen för arbetstidskonto. Du lägger upp egen ackumulator och egna lönearter som sköter avsättning och uppräkning av upplupen skuld.

Värt att veta är att i Arbetsgivarintyget kommer lönearterna visas på sida 6, kompletteringar. - Det går däremot att ta bort innan du skriver ut ett eventuellt intyg.


1: Ny ackumulator
Börja med att lägga upp en ny ackumulator under Lönearbete - Ackumulatorer. I vårt exempel har vi döpt den till Atidskonto_lön och benämningen Arbetstidskonto lön. På denna ackumulatorn är tanken att all arbetstidskontogrundande lön ska räknas in. 
Sätt en markering i när du önskar att ackumulatorn ska nollas, i vårt exempel har vi valt Vid semesterårsavslut.
2: Vilka lönearter ackumulatorn ska påverka
Ackumulatorn ska sen läggas in på de lönearter som ska påverka arbetstidskontot. I vårt exempel har vi valt alla som har en markering i Arbetstidskonto på flik 2 Övriga uppgifter under Lönearbete - Lönearter.

Enklaste sättet att ta reda på vilka lönearter det gäller är att skriva ut en modifierad löneartslista. Gå in under Utskrifter och spårning – Skapa egna utskrifter – Ny. Välj att utgå från Lön - Löneartslista. Klicka på Urval nere till vänster och sätt där en markering i fältet Påverkar arbetstidskonto. Spara den nya utskriften nere till höger. 
 
När utskriften är sparad hittar du den under Utskrifter och Spårning - Utskrifter - Egna utskrifter. Markera utskriften och klicka på Urval, välj Ja i fältet Påverkar arbetstidskonto. De lönearter som är med på utskriften bör du lägga in de nya ackumulatorerna på (lönearter du aldrig använder behöver du inte lägga in ackumulatorerna på).3: Lägg in ackumulatorn på lönearterna
Ackumulatorn lägger du in på lönearterna under Lönearbete - Lönearter på flik 3 Egna inställningar i fältet Ackumulator via det lilla pappret till höger om den första tomma raden.4: Inställningar för anställda
För de anställda detta gäller går du in på fliken 3 Lön under Personal - Anställda. Klicka på pennan till höger om Personvariabler och sen knappen Visa/skapa ny personalvariabel. Lägg upp till exempel P1 Arbetstidskonto uppräkning. Välj Spara och därefter plockar du upp denna personvariabeln på den anställde med pappersarket och anger den procentsatsen som ska gälla för denna anställde i fältet Värde.


5: Skapa lönearter för uppräkning
För att uppräkningen ska du göra en ny löneart som räknar upp ackumulatorn. 
Gå in under Lönearbete - Lönearter och klicka på Ny. Välj typen Lön - Övrigt - Ersättning.  Fyll i följande uppgifter:

 • Löneart - Vi föreslår 43002
 • Benämning förslagsvis Preliminär uppräkning av belopp, arbetstidskonto
 • Enhet väljer du Timmar
 • Sätt en prick i Belopp
 • Ange följande i Beräkningsformel: P1*Atidskonto_lön/100
 • Bocka för vilka anställningstyper lönearten ska användas för ute till höger
 • Gå in på flik 3. Egna inställningar och ange bokföringskonto du vill att uppräkningen ska hamna på.
6: Skapa löneart för korrigering av beloppet på lönespecifikationen
Du behöver också skapa en löneart som korrigerar beloppet på lönespecifikationen så att det inte påverkar utbetalningen.
Gå in under Lönearbete - Lönearter och klicka på Ny. Välj typen Lön - Övrigt - Ersättning.  Fyll i följande uppgifter:
 • Löneart - Vi föreslår 43003
 • Benämning förslagsvis Korrigeringsavdrag, arbetstidskonto
 • Enhet väljer du Timmar
 • Sätt en prick i Belopp
 • Bocka för vilka anställningstyper lönearten ska användas för ute till höger
 • Gå in på flik 3. Egna inställningar och ange bokföringskonto
7: Koppla ihop lönearterna
Gå in på löneart 43002 och plocka upp löneart 43003 under Kopplade lönearter. Ange -100 i kolumnen Procent.8: Lägg upp löneart på anställd
Under Personal - Anställda fliken 3 Lön plockar du upp löneart 43002 vid Standardlönebesked.
Du kan också välja om du vill att lönearterna ska skrivas ut på anställdes lönespecifikation eller inte genom att bocka i/ur bocken i kolumnen Skriv ut.--------------------------------

När du vill få ut underlaget till beräkningen gör du enklast såhär:
Gå till Utskrifter och Spårning - Utskrifter. Välj Ackumulatorlista och perioden det gäller och klicka på knappen Urval. I fältet Ackumulator plockar du upp din skapade ackumulator, i vårt exempel Arbetstidskonto lön.

Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

 • 94,000 poäng 50k badge 2x thumb
Toppen att beräkningen funkar. Jag kikar på detta och ser till att du får ett svar! Trevlig helg!
/Anna
Foto på Suslin

Suslin

 • 260 poäng 250 badge 2x thumb

Det blev ändå inte rätt... hoppar tillbaka till att ATK tas med i bruttolönen!


Foto på Suslin

Suslin

 • 260 poäng 250 badge 2x thumb

Går jag in på lönearten, flik 2 övriga uppgifter och klickar på "påverkar ackumulatorer" då får jag upp att lönearten påverkar bruttolönen och är tabellskattegrundande.
Det måste vara någon annanstans detta regleras!

Var är felet någonstans???

I rutan för påverkan finns inte bruttolönepåverkan med som val att bocka ur. Det är nog där det ska vara möjligt att bocka ur den.

Står i vänt i tfn kö till er..

(Redigerad)
Foto på Lotta

Lotta

 • 90 poäng 75 badge 2x thumb
Fick du något svar via telefon? Vore tacksamt att kunna få till detta själv nu när man tvingas över till lön 600 och Visma uppenbarligen inte har för avsikt att fixa en lösning för alla användare direkt i ny programversion.
Foto på Suslin

Suslin

 • 260 poäng 250 badge 2x thumb

Jag har fått göra nya lönearter, då det är olika % på tjm och koll, och kör det via excel för att få det att stämma. Lägger in manuellt varje månad ett saldo per anställd. Dock räknar inte Lön600 med timavlönade som får sjuklön, detta måste räknas upp manuellt. Likaså vid uttag behöver man gå in och justera timmarna på anställd.

Det hade varit bra om det gick att få till en lösning som inte är så sårbar.

Foto på Suslin

Suslin

 • 260 poäng 250 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Olika procent arbetskonto - Lön 600.

När kommer ni att åtgärda Lön 600 så att man kan använda det utan att sitta med speciallönearter och excel för att få det att räkna rätt???

I Lön Special gick det att ha två olika % när det gällde arbetstidskonto och det kunde räkna i kronor.

Jag implementerade Lön 600 i augusti och får sitta med excel bredvid för att få det att räkna rätt. Tidsödande!

Och när GDPR går igång i maj är frågan om det är enligt regelverket att göra så!

HAR ni en lösning för oss som är på gång eller inte?
Foto på Jesper Fogelström

Jesper Fogelström, Application Specialist Lön/Lön Anställd/Resa&utlägg

 • 6,708 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Suslin! 

Tack för dina önskemål om arbetstidskonto, jag kommer ta vidare och lyfta detta med vår utvecklingsavdelning.

Ha det fint!