Visma Online - Vad är det och hur arbetar vi?

 • 3
 • 4
 • Artikel
 • Uppdaterades för 2 år sedan
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Inom Visma finns ett antal plattformar till vilka våra kunder kan logga in och använda olika internettjänster. En av dessa plattformar är Visma Online. 
I Visma Online finns framförallt tjänster som Visma säljer till små och medeldstora företag samt redovisings- och revisionsbyråer.

Vad gör en plattform?
En plattform tillhandahåller grundläggande funktioner så som:
 • Autentisering - Att du får lov att logga in
 • Authorisation - Att du endast kommer åt saker som du är behörig till
 • Företagsuppgifter - Fakturaaddress, primärkontakt etc 
 • Användaruppgifter - Namn, mobilnummer etc
 • Statistik - T ex hur många användare som loggar in vid olika klockslag etc
 • Loggning - Av händelser som sker i plattformen, t ex att ett företag har fått tillgång till en viss tjänst
 • Fakturering - Skapar ett underlag för att fakturera varje kund vid dels nyköp av tjänster, dels förnyelse av abonnemang
I korthet, alla funktioner som behöver vara på plats för att du som kund ska kunna använda Vismas internettjänster på ett säkert sätt.

Planerade uppdateringar och icke schemalagda uppdateringar 
Visma Online uppdateras normalt sett en gång i månaden på den tredje onsdagen. Dessa uppdateringar aviseras i förväg på sidan https://status.visma.com/ och här uppges även den beräknade nedtiden. Vanligtvis påbörjas arbetet under de första timmarna av dygnet och pågår fram till ungefär 06:00. 

Ibland uppstår problem i produktionsmiljön vars åtgärdande inte kan vänta till nästa ordinarie uppdatering. I dessa fall måste en uppdatering ske utanför ordinarie schema. Ofta kan även dessa uppdateringar aviseras på https://status.visma.com/ i förväg men det har funnits tillfällen där en uppdatering och avisering gjorts i samma stund. 

Incidenter
Incidenter är, förenklat uttryckt, oförutsedda händelser som har en negativ inverkan på våra kunders möjlighet att använda Visma Online. En misstänkt incident utreds omedelbart och om slutsatsen är att det verkligen rör sig om en incident, så uppdateras https://status.visma.com/ och personal avsätts för att direkt börja undersöka samt åtgärda det som inte fungerar. Sidan https://status.visma.com/ hålls kontinuerligt uppdaterad och det är denna sida som
du ska titta på för att få den senaste informationen. 

Övervakning
Visma Online övervakas dygnet runt och det finns larm uppsatta att lösa ut om vissa kritiska processer inte fungerar. Sådana är t ex inlogging till platformen eller åtkomst till tjänsterna som finns där. 

De processer som används av slutkund är de som Visma anser vara viktigast och det är dessa som övervakas mest noggrant och som prioriteras vid en incident. Processer som endast används av Vismas personal som, t ex möjligheten att fakturera, är lägre prioriterade och har inte heller samma övervakning. 

Säkerhet
Säkerhet avseende Vismas internettjänster har prioritet nummer 1 i alla avseenden, detta gäller naturligtvis Visma Online och alla andra tjänster som Visma säljer. I Visma Online försöker vi använda moderna standardlösningar avseende säkerhet och inloggningsmekanismen är baserad på OpenID Connect. Säkerheten analyseras löpande, både med hjälp av maskinella och manuella kontroller och åtgärder sker omedelbart om det visar sig att något inte överensstämmer med vad som anses vara god säkerhet.  

Du kan läsa mer om Vismas syn på säkerhet här: https://www.visma.com/trust-centre/security/

Relaterat till säkerhet är din personliga integritet. För Visma är detta en viktig del av arbetet och skyddandet av din personliga integritet och din personliga data är något som är en del av det kontinuerliga säkerhetsarbetet. Du kan läsa mer om Vismas syn på personlig integritet här: https://www.visma.com/privacy-statement/
Foto på Andreas Nivard

Andreas Nivard, Fd Produktansvarig Visma Online, Visma Sms och Visma Kreditupplysning

 • 290 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 3
 • 4

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.