Bokföringskonto 7520.

  • 0
  • 1
  • Artikel
  • Uppdaterades för 2 månader sedan
  • (Redigerad)
Hej!

Fram till den 30 juni 2019 har arbetsgivaravgifter för äldre beräknats med 16,36%. 


I BAS2019 finns konto 7520 för detta. Vilket har angivits som förslag under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, Bokföring. Konto 7520 heter ”Avgifter 16.36%” i BAS2019. Det här kontot och benämning finns även i Visma Administration.

Från och med 1/7 2019 beräknas istället arbetsgivaravgiften till 10,21% och då är benämningen på bokföringskontot lite förvirrande.

Beroende på hur du vill bokföra den nya arbetsgivaravgiften finns det två alternativ:
1. Fortsätta bokföra på konto 7520 och ändra namn på kontot om du vill, vilken är den enklaste ändringen. Det gör du under Lönearbete - Konton. Det är också något som den bokföringsskyldige behöver göra isåfall. Har ni Visma eEkonomi eller Visma Administration får du frågan om att ändra benämningen när du läser in SIE-filen från löneprogrammet.
2. Bokföra på ett annat konto om du vill skilja på vad som har betalats med 16,36 och 10,21%. Eventuellt skapa ett nytt konto eller använda ett befintligt och ändra bokföringskonto i Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, Bokföring.

Vänligen
Jesper
Foto på Jesper Fogelström

Jesper Fogelström, Application Specialist Lön/Lön Anställd/Resa&utlägg

  • 6,868 poäng 5k badge 2x thumb

Publicerades för 2 månader sedan

  • 0
  • 1

Var först med att svara!