VMB E-ekonomi

  • 0
  • 3
  • Fråga
  • Uppdaterades för 9 månader sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Faktura samt kontantfaktura VMB - eEkonomi

Har precis börjat testa e-ekonomi för ett par klienter och stötte direkt på en del problem som jag tog upp med supporten, men fick bara svar att det var funktioner som inte finns i e-ekonomi men dela dem gärna i vårt forum.  När jag nu går in här och söker efter VMB så upptäcker jag att det verkar vara något som varit uppe i 5 år och ännu finns ingen lösning på det. Det känns som om man släppt en produkt som inte är färdigutvecklad för att klara alla bokföringsregler. Jag ställde även en fråga gällande kontantnotor (förenklad faktura) och betalmetoder och fick då ett svar där man hänvisade till SKV  
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/321574.html   Här finns att läsa vilka regler som gäller för utfärdande av faktura och vad som skall finnas med vid VMB, att behöva lägga in detta som manuell text och sen hålla på att manuellt bokföra om en faktura känns inte särskilt genomtänkt. Enligt informationen vi fick om programmet skulle det underlätta för småföretagarna att kunna sköta delar av sin bokföring själv, för att de skall kunna göra det måste ju programmet vara fullt utvecklat och minst leva upp till Skatteverkets krav, annars kommer ju folk att bli skyldiga till bokföringsbrott för att det inte går att lägga in korrekta konteringar i systemet. 
Hur löser ni som använder e-ekonomi detta? 
Foto på Marie

Marie

  • 244 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 9 månader sedan

  • 0
  • 3

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.