Webbsida som anläggningstillgång

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 9 månader sedan
 • Besvarad
En webbsida som vi har köpt nyligen, har vi bokfört som immateriell anläggningstillgång och med avskrivning, vilket gör att den sjunker i tillgångsvärde. Det känns inte rätt då denna sida har ett försäljningsvärde och därför bör vara en värdetillgång i bolaget. Vad är rätt och riktig bokföring i detta läge?
Foto på Helena

Helena

 • 324 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 9 månader sedan

 • 0
 • 1
Foto på Roffak

Roffak, Champion

 • 27,754 poäng 20k badge 2x thumb
Hej

I grunden ska inköpet bokföras som en kostnad anskaffningsåret men ni har utnyttjat möjligheterna att bokföra inköpet som en immateriell anläggningstillgång och genom avskrivningar fördela kostnaden över en nyttjandeperiod. Båda alternativen är rätt och riktig bokföring.

Sen kommer frågan hur man vill hantera sina bokförda avskrivningar i det skattemässiga resultatet men där är alternativen beroende av bland annat företagsform och vilken avskrivningsmetod man använder. 

Att anläggningstillgångar har ett högre marknadsvärde än vad som kan utläsas i balansräkningen är inte ovanligt men men det påverkar inte grundbokföringen.

MVH
RoffaK 
Foto på Helena

Helena

 • 324 poäng 250 badge 2x thumb
Tack för ditt svar! 
Det är ett AB och det är 20% regeln som är använd. Hur/på vilka sätt kan man hantera det i det skattemässiga resultatet?

Kan man på ngt sätt få in det högre värdet i balansräkningen så det kan påverka resultatet positivt, då vi i år kommer att göra ett negativt resultat.
Tack på förhand, för svar!
Vänligen Helena
Foto på Roffak

Roffak, Champion

 • 27,754 poäng 20k badge 2x thumb
Hej

I så fall får ni se över möjligheten att övergå till restvärdesmetoden för avskrivningar men det innebär att ni måste använda denna metod för alla inventarier. Läs mer på skatteverkets hemsida om avskrivningar.

MVH
RoffaK
Foto på Helena

Helena

 • 324 poäng 250 badge 2x thumb
Tack snälla för svar :)!