Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
(uppdaterad av Jenny Sjöström Sannéus APPLICATION SPECIALIST ‎2021-11-17 14:27 )
  • 0 Svar
  • 3 gilla
  • 3159 Visningar

Bankfilsformat och återrapporteringsfiler kan vara rörigt och det blir inte lättare av att det kan vara olika beroende på vilken bank du använder. I det här inlägget har vi samlat information om vad vi stödjer i Visma Administration gällande leverantörsbetalningar.

Vad finns det för olika filformat i dagsläget för leverantörsbetalningar?

XML/ISO20022 (pain 001.001.03): Det är det mest framtidssäkra formatet som inom de närmaste åren kommer att vara det enda filformatet för utbetalningar som våra banker kommer att ta emot.

LB: Med det här filformatet skickar du dina leverantörsbetalningar till Bankgirot via din internetbank. Det här filformatet kommer att fasas ut i framtiden. 

PO3: Nordeas egna format. PO3 kommer att fasas ut i framtiden. 

Om du skickar de svenska betalningarna i LB-format finns det olika valmöjligheter för hur de utländska betalningarna skickas:

SISU: Filformat för utlandsbetalningar för SEB när du använder LB.

UTLI: Filformat för utlandsbetalningar för Handelsbanken när du använder LB.

SPISU: Filformat för utlandsbetalningar för Swedbank när du använder LB.

XML/ISO20022 (pain 001.001.03) Filformat för utlandsbetalningar för Danske Bank, SEB, Handelsbanken och Swedbank när du använder LB. 

Leverantörsbetalningar 

I programmet gör du inställningar för att skapa utbetalning via betalfil under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Utbetalningar.

 

danskebank.png

När det gäller Danske Bank kan du använda filformaten. 

XML/ISO20022

Det är det framtidssäkra formatet och du får med både svenska och utländska betalningar i samma fil. Du får även med svenska kreditfakturor i filen, men när det gäller utländska kreditfakturor rekommenderar vi att du kvittar dessa mot debetfakturorna innan betalfilen skapas. 

Om du vill gå över till att skicka betalfiler i XML-format och har angivit bankgironummer i dina företagsinställningar, behöver du kontakta din bankkontakt så att de kan börja ta emot XML-filer från dig.

Något som också kan vara bra att känna till är att du inte kan använda dig av XML-formatet i dagsläget i Administration om du läser in fil med återrapportering av leverantörsbetalningar från banken. 

Namn på betalfilen: Filen börjar med Pain00100103 följt av bank, sändningsnummer och datum/klockslag.

LB

Detta format kommer att fasas ut inom den närmaste tiden.

Skickar du även utlandsbetalningar, behöver du i fältet Format för utlandsbetalningar välja vilket format som banken vill ta emot utlandsbetalningarna i. Här rekommenderar vi att du skickar de utländska betalningarna i XML/ISO20022. Du kan inte skicka med kreditfakturor till ett plusgironummer om du använder LB-formatet.

Namn på betalfilen: Filen börjar med BGCDATA följt av sändningsnummer och datum/klockslag.

Återrapportering av leverantörsbetalningar: Om du arbetar med LB kan du också läsa in en återrapporteringsfil för att få hjälp att markera dina leverantörsfakturor som betalda. När det gäller återrapporteringsfiler i formatet Camt.053/Camt.054 som du får tillbaka om du skickar dina utbetalningar i formatet för XML/ISO20022 (pain.001.001.03) har vi inte stöd för i dagsläget. Vårt mål är att ha det på plats innan årsskiftet 2021/2022.

 

Handelsbanken.png

För Handelsbanken finns följande filformat för leverantörsbetalningar: 

XML/ISO20022

Det är det framtidssäkra formatet och du får med både svenska och utländska betalningar i samma fil. I filen får du även med svenska kreditfakturor men om du har utländska kreditfakturor rekommenderar vi att du kvittar dessa mot debetfakturorna innan betalfilen skapas. I dagsläget hanterar vi inte återrapportering av leverantörsbetalningar från banken när du använder dig av XML-formatet. 

Namn på betalfilen: Filen börjar med Pain00100103 följt av bank, sändningsnummer och datum/klockslag.

LB

Det här formatet kommer att fasas ut inom den närmaste tiden.

Skickar du även utlandsbetalningar, behöver du i fältet Format för utlandsbetalningar välja vilket format som banken vill ta emot utlandsbetalningarna i. Här rekommenderar vi att du i skickar de utländska betalningarna i XML/ISO20022 men du har också alternativet UTLI. Du kan inte skicka med kreditfakturor till ett plusgironummer om du använder LB-formatet.

Namn på betalfilen: Filen börjar med BGCDATA följt av sändningsnummer och datum/klockslag.

Återrapportering av leverantörsbetalningar: Vill du ha hjälp att markera dina leverantörsfakturor som betalda kan du läsa in en återrapporteringsfil. Du kan läsa in en återrapporteringsfil som du hämtar från Bankgirot om du skickar betalningar i LB-format. Men i dagsläget har vi inte stöd för återrapporteringsfil i format Camt.053/Camt.054 som gäller för utbetalningar i filformat XML/ISO20022 (pain.001.001.03). Vårt mål är att ha det på plats innan årsskiftet 2021/2022.

 

nordea.png

Nordea har tre olika alternativ gällande betalfilsformat. 

XML/ISO20022

Det är mest framtidssäkert och du får med svenska och utländska betalningar samt både svenska och utländska kreditfakturor i samma fil. Om du använder dig av Nordea Corporate Access behöver du också ange Signer ID och CCM Avtalsnr i företagsinställningarna. 

Tänk på att du också behöver ange ett plusgironummer i företagsinställningarna när du vill använda dig av XML-formatet.

Vill du läsa in en återrapporteringsfil och använder dig av Nordea Corporate Access går inte detta då vi inte har stöd för formatet Camt.053 eller Camt.054 i dagsläget. 

Namn på betalfilen: Filen börjar med Pain00100103 följt av bank, sändningsnummer och datum/klockslag.

LB

Ett format som kommer att fasas ut inom den närmaste tiden. 

Hanterar du även utlandsbetalningar via betalfil behöver du i fältet Format för utlandsbetalningar välja vilket format som banken vill ta emot utlandsbetalningarna i. Vi rekommenderar att du i skickar de utländska betalningarna i XML/ISO20022.

Namn på betalfilen: Filen börjar med BGCDATA följt av sändningsnummer och datum/klockslag.

PO3

Detta är också ett filformat som kommer att fasas ut. Du kan skicka svenska, utländska och kreditfakturor i betalfilen. 

Namn på betalfilen: Filen börjar med PO3 följt datum/klockslag.

Återrapportering av leverantörsbetalningar: Du kan också läsa in en återrapporteringsfil för att få hjälp att markera dina leverantörsfakturor som betalda. I Nordeas fall hanterar vi återrapporteringsfil med formatet DA1 samt återrapporteringsfil från Bankgirot. I dagsläget stödjer vi inte Camt.053/Camt.054 som skapas om du använder Nordea Corporate Access men vårt mål är att ha det på plats innan årsskiftet 2021/2022. 

SEB.png

SEB hanterar följande filformat för leverantörsbetalningar: 

XML/ISO20022

Det är det mest framtidssäkra formatet. När det gäller utländska kreditfakturor rekommenderar vi att du hanterar dessa genom att kvitta kreditfakturorna mot debetfakturorna innan betalfilen skapas. Om du använder dig av XML/ISO20022 behöver du också ange ditt SEB Id i fältet Kund-/Avtalsnr. I dagsläget hanterar vi inte återrapportering av leverantörsbetalningar från banken när du använder dig av XML-formatet. Vill du börja använda filformatet XML för dina leverantörsbetalningar behöver du ta kontakt med din bank innan du skickar första betalfilen i det nya formatet. 

Namn på betalfilen: Filen börjar med Pain00100103 följt av bank, sändningsnummer och datum/klockslag.

LB

Ett format som kommer att fasas ut inom den närmaste tiden.

Skickar du även utlandsbetalningar behöver du i fältet Format för utlandsbetalningar välja vilket format som banken vill ta emot utlandsbetalningarna i. Vi rekommenderar att du skickar de utländska betalningarna i XML/ISO20022 men du har också formatet SISU att välja på. 

Du kan inte skicka med kreditfakturor till ett plusgironummer om du använder LB-formatet.

Namn på betalfilen: Filen börjar med BGCDATA följt av sändningsnummer och datum/klockslag.

Återrapportering av leverantörsbetalningar: Om du har betalfilsformat LB kan du läsa in en fil med återrapportering av leverantörsbetalningar i Administration som du hämtar från Bankgirot. I dagsläget har vi inte stöd för återrapporteringsfil i format Camt.053/Camt.054 som gäller för utbetalningar i filformat XML/ISO20022 (pain.001.001.03). Vårt mål är att ha det på plats innan årsskiftet 2021/2022.

 

swedbank.jpg 

Betalfilsformaten som Swedbank har stöd för är: 

XML/ISO20022

Det är det format som är mest framtidssäkert och du får med både svenska, utländska betalningar och svenska kreditfakturor i samma fil. Hanterar du utländska kreditfakturor rekommenderar vi att du kvittar debet och kreditfakturorna med varandra innan betalfilen skapas. Vill du använda filformat XML/ISO20022 behöver du också ange ditt avtalsnummer hos Swedbank i fältet Kund-/Avtalsnr. Vi rekommenderar dock inte att du använder dig av XML-formatet om du läser in fil med återrapportering av leverantörsbetalningar från banken då vi i dagsläget inte har stöd för det i Administration. Vill du börja använda filformatet XML för dina leverantörsbetalningar behöver du ta kontakt med din bank. 

Namn på betalfilen: Filen börjar med Pain00100103 följt av bank, sändningsnummer och datum/klockslag.

LB

Formatet kommer att fasas ut inom den närmaste tiden.

Skickar du även utlandsbetalningar behöver du i fältet Format för utlandsbetalningar välja vilket format som din bank vill ta emot utlandsbetalningarna i. Vår rekommendation är att du skickar de utländska betalningarna i XML/ISO20022 men du har också formatet SPISU. 

Du kan inte skicka med kreditfakturor till ett plusgironummer om du använder LB-formatet.

Namn på betalfilen: Filen börjar med BGCDATA följt av sändningsnummer och datum/klockslag.

Återrapportering av leverantörsbetalningar: Använder du betalfilsformat LB kan du läsa in en återrapporteringsfil av leverantörsbetalningar i Administration som du hämtar från Bankgirot. Vi har inte stöd för återrapporteringsfil i format Camt.053/Camt.054 som gäller för utbetalningar i filformat XML/ISO20022 (pain.001.001.03) i dagsläget. Vårt mål är att ha det på plats innan årsskiftet 2021/2022.

 

Om du vill läsa mer om det här och hur du kommer igång rekommenderar jag dig våra hjälpavsnitt Skapa utbetalningar via betalfil och Återrapportera leverantörsbetalningar.