Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Förmån sjukvårdsförsäkring i eEkonomi

Ett par frågor om hur registrerar jag förmån av sjukvårdsförsäkring eEkonom Lön

nu efter 1/7-2018:

 

1. Fördelar jag årsavgiften / 12 som en förmån på den anställda? 

 

2. Jag hittar inget bra alternativ som beskriver förmånstyp i listan?

 

3. Jag har fått besked från vårt försäkringsbolag att endast 71% av kostnaden (olika för olika försäkringar) skall tas upp till förmånsbeskattning, några kommentarer på det?

 

4. Läste även att om inbetalning sker innan 1/7 2018 för ett helt år framåt så är detta ej förmånspliktigt. Korrekt?

 

Ser fram emot svar

Lars

14 SVAR 14
Fd medlem
Inte tillämpbar

1 Förmånen åtnjuts när premien betalas och ska beskattas då. Alternativet är att få premien uppdelad från försäkringsbolaget i månadsbelopp.
2 Typ "övrig förmån" eller egen registrering i programmet är alternativet.
3 Stäm av försäkringsbolagets besked med skatteverket, det är ändå där beskedet bör inhämtas.
4 Ja då gäller istället att premien är skattemässigt ej avdragsgill.

Mikael
Christel9
UTFORSKARE

Det jag har fått till mig är

1. den anställde ska förmånsbeskattas efter hur företaget blir fakturerat, alltså betalar man bara en gång om året så är det en gång som det ska med. Därav stämmer det som står på 4. Om företaget hunnit betala innan så blir det ingen förmån.

Vill den anställde ha förmånen fördelad per månad måste man ändra hos försäkringen så att de fakturerar avgiften varje månad..

2. och 3. har jag inte kommit till än i min hantering

Fd medlem
Inte tillämpbar

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Lägga in förmånsskattepliktigt belopp för vårdförsäkring på lönespecen i eEkonomi....

Hej

Vi har en sjukvårdsförsäkring i vårt bolag (två delägare) som vi ska förmånsbeskattas för. Vilken löneart ska man lägga in det förmånsskattepliktiga beloppet under när man gör lönespecen i eekonomi? Går det att skapa en ny löneart som exempelvis kan döpas till "Förmån Sjukvårdsförsäkring" och hur gör man i så fall detta?

Tack på förhand!

/Jesper H.
Khedron Wilk
CHAMPION

Man kan inte som användare skapa en ny löneart. Vi är i precis samma situation, två delägare med sjukvårdsförsäkring. Vi använder lönearten ”Förmån, tabellskatt” men lägger till en textrad under som beskriver vad förmånen avser, exempel: ”Förmån sjukvårdsförsäkring, 70% av 3000 kr”. Summan som skall anges på själva löneartsraden får man räkna ut själv eftersom det inte finns någon form av automatik för sådant.

I princip har vi en beskrivande textrad inlagd för varje extra sak i våra lönebesked utöver själva månadslönen. Lite mer jobb men det blir tydligare så den dagen man vill gå tillbaka och kolla upp något.
KristinaM
VISMA CERTIFIERAD BYRÅ

Hej! Jag kommer använda samma löneart som dig inne i eEkonomis lönespec. Jag undrar däremot hur du bokför själva lev.fakturan när den kommer?

SjukvårdsförsäkringLF 2019-02-01-2020-01-31 på 4 968 kr

Skatteregler noterade på fakturan:
Företagsbetaldsjukvårdsförsäkringför anställda är avdragsgill med 100 % av premien. 70 % av premien ska förmånsbeskattas och utgör underlag för arbetsgivaravgift.

Jag konterar:

Krediterar 2440 (levskulder) med 4968 kr

Debiterar 7621 (Sjuk- och hälsovård, avdragsgill) med1 490 kr (30%)

Debiterar 7380(Kostnader för förmåner till anställda) med3 477 kr (70%)

Fast skriver jag in 3477 kr på lönespecen så hamnar ju 3477 på ett kostnadskonto 2 gånger? Hjälp, var tänker jag fel? Stort tack på förhand!
Fd medlem
Inte tillämpbar

Premien ör en skattepliktig förmån i löneprogrammet inte en kostnad

Mikael
Khedron Wilk
CHAMPION

Hej Tina!

Ber om ursäkt om jag blir övertydlig nu men det är mest för min egen skull. 🙂

Det är två olika saker du behöver hålla isär när det gäller sjukvårdsförsäkringen:
1) att den är 100% avdragsgill (skatteffekten på företaget)
2) att den är en förmån, vanligen 70% (skatteffekten på anställd)

Eftersom *hela* beloppet är avdragsgillt så blir konteringen för själva fakturan förslagsvis:

2440 K 4968
7621 D 4968


Nästa steg är förmånshanteringen och den hanterar vi i vårt fall direkt på lönebeskedet. 
Det finns dock en begränsning för att följande skall fungerar smärtfritt: vi har i vårt företag just nu inga andra förmåner än just våra personalrelaterad försäkringar.

Det vi har gjort är att vi i inställningarna för Löneuppgifter (under Företagsinställningar) har ändrat bokföringskonton för "Förmåner" till 7383 samt "Motkontering förmån" 7384.  

7383 Förmån, sjukvård-/olycksfallsförsäkringar
7384 Förmån, sjukvård-/olycksfallsförsäkringar- reduceringar 

Varför nu detta? Jo, eEftersom det inte finns någon specifik löneart i eEkonomi för just sjukvård/olycksfallsförsäkring (?) så har vi istället gjort att den generella lönearten för alla förmåner bokförs som det alltid avser sådan försäkring. Där av begränsningen, det går inte att göra såhär om det finns medarbetare som har andra förmåner.

På själva lönebeskedet lägger vi upp en rad med lönearten "Förmåner, tabellskatt" och anger förmånsbeloppet, i ditt fall till 3478 kr. (Eftersom förmånsvärdet är 70% av 4968 kr.) 

Förresten, helt rätt att du har kollat upp storleken på förmånen (70%), för det är inte säkert att det är lika på alla försäkringar!

Till den raden brukar vi lägga en textrad som förklarar vad beloppet avser, t.ex.
Förmån sjukvårdsförsäkring, 70% av 4968 kr.


När vi på våra lönebesked lägger upp en rad "Förmåner, tabellskatt" så kommer det i verifikationen (som skapas automatiskt) för det lönebeskedet finnas två konteringsrader:

7383 D 3478
7384 K 3478

Tillägg: se kommentar nedan detta inlägg inom kort till avseende konton 7383/7384.

Att det blir så här är för att vi bara är ute efter att få förmånen redovisad, inte kostnaden. Kostnaden, som är avdragsgill, har vi redan bokfört när vi fick fakturan, se ovan. Så därav reduceringskontot, på så sätt kan vi se att det är en förmån (som behöver fångas upp i arbetsgivardeklarationen) men vi får ingen ytterligare kostnadspost. Detta är generellt för alla förmåner, inte bara i just på grund av hur vi lagt upp det här.Om ni har även andra förmåner så blir det stökigare och jag vet faktiskt inte riktigt hur det skall hanteras. Som det är just nu får man nog via inställningar för löneuppgifter ställa in eEkonomi Lön om man vill hantera förmåner generellt eller försäkringsförmåner specifikt. Kanske det är okej att låta försäkringsförmånerna bokföras på något generellt förmånskonto men det får någon annan mer kunskap svara på.


Visma: eftersom sjukvårdsförsäkringar numera är som de är så tror jag det skulle vara guld värt att ha det som egen Löneart med egna bokföringskonton.
 

Hoppas att detta blev tydligt. Skriv gärna en kommentar med hur det gick och om vi andra kan bidra med mer stöttning.Med vänlig hälsning,

//En-glad-bokföringsamatörTillägg: Kom på att kontona 7383/7384 i BAS-kontoplanen normalt är vikta för annat: Kostnader för fria resor respektive arbetskläder. 

Det är vår gamla redovisningsbyrå som valde att återanvända just dessa konton för sjukvårdsförsäkringen. Det kanske är bättre att lägga upp konton i 739x-gruppen - om den fortfarande är tom?

Eller så kanske det går att använda något generellt existerande konto, tex 7389? (behövs fortfarande ett motkonto (reducering) dock)

Jag kommer dessvärre inte ihåg vilka bokföringskonton som är förinställda i eEkonomi för förmåner och motkonto förmåner.


En stund senare... 🙂 Okej, grävt lite nu och inser att det är nog vi hos oss som har det onödigt stökigt?
Förvalda konton i eEkonomi Lön för förmån är 7390 och motkonto 7399. Borde gå bra att använda dessa konton från gruppen "Övriga kostnadsersättningar och förmåner" även sjukvårdsförsäkringspremier och då behövs det inga specialinställningar alls och det går att hantera alla förmåner lika.Kommer inte ihåg varför vår gamla redovisningsbyrå la upp separat redovisning för försäkringspremier men det är från tiden innan sjukvårdsförsäkringar hanterades som nu, och när vi bytte system till eEkonomi och dessutom senare själva tog över lönehanteringen och började använda Lönemodulen istället för externt löneprogram,  så ville jag ha ett 1:1-förhållande på bokföringskonton. Kanske dags att ändra det...

Oh well, man lär sig något. Varje dag. 🙂 
Fd medlem
Inte tillämpbar

När ni som har tecknat sjukvårdsförsäkring vill veta hur fördelningen mellan  skattepliktigt och ej skattepliktigt belopp är i just ert fall bör ni läsa i försäkringsbolagets villkor för försäkringen eller kontakta dem för svar.
Det kan variera från bolag till bolag , 70-30 är bara en preliminär schablon, men era försäkringsbolag vet exakt

Mikael
Vlad__
MEDLEM

Det kan vara värt att läsa igenom Skatteverkets nya ställningstagande på denna länk: 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/377241.html

"Den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring som omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser kan schablonmässigt beräknas till 60 procent av försäkringspremien."

Intressant, tack Vlad!

Då uppstår två frågor:

1. Om försäkringsbolaget i fråga inte är med i utvecklingen och fortfarande anger 70% på fakturan/premieavin - det där 60% eller 70% som gäller? 

2. Gäller Skatteverkets ställningstaganden från den dag de publiceras eller kan de appliceras på hela detta innevarande beskattningsåret? Eller änne längre tillbaka?

Tror jag skickar frågorna till SKV så får vi se vad de säger.

Hittade en fingervisning på följande sida: https://www.euroaccident.se/Om-oss/Aktuellt/Aktuellt-detalj/Nytt+stallningstagande+fran+Skatteverket...

Skatteverkets ställningstagande gäller från och med publiceringen den 10 juni 2019, men kan tillämpas från och med det att de nya reglerna trädde ikraft den 1 juli 2018 med stöd av att det inte finns någon tidsbegränsning angiven i ställningstagandet.

Skickade in mina frågor till Skatteverket för säkerhets skull. Återkommer här när jag fått svar.
Khedron Wilk
CHAMPION

Svar från Skatteverket (observera att svaren nedan är omkastade i förhållande till hur jag skrev frågorna i ett tidigare inlägg).


Från: "Skatteverket"
Ämne: Företag-Arbetsgivare

Datum: 8 augusti 2019 13:08:05 CEST

Till: Khedron Wilk


Hej,

1. Schablonberäkningen kan tillämpas från det att reglerna om skatteplikt för icke offentligt finansieras sjukvård infördes den 1 juli 2018. Man kan med andra ord begära omprövning av beskattningen för tidigare perioder.

2. Ja, man kan ändå använda schablonberäkningen.

Med vänliga hälsningar

Birgitta