Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Beräkna lönekravet (2022) i fåmansbolag med Visma Spcs

(uppdaterad av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST ‎2023-03-16 14:23 )

I Visma Skatt och Visma Skatt & Bokslut Pro kan du räkna på hur stor lön du eller någon i närståendekretsen måste ta ut från fåmansbolaget under år 2022 för att kunna använda löneunderlaget som lönebaserat utrymme för lågbeskattade utdelningar under år 2023. 

 

Beräkningarna gör du enkelt på sidan Löneunderlag i något av programmens kalkyler för Fåmansbolag för år 2023.

 

Nytt för i år är även modulen Skatteplanering för delägare i fåmansbolag i Visma Skatt & Bokslut Pro. En efterlängtad funktion som är separerad från den övriga deklarationen och som kan användas helt fristående.

 

Beräkning av gränsbeloppet

Det är det årligt beräknade gränsbeloppet som avgör hur stort utrymme det finns för att göra utdelning till 20 procent i skatt från fåmansbolag där någon i familjen arbetar aktivt.

 

Gränsbeloppets storlek får beräknas enligt huvudregeln eller enligt förenklingsregeln. Enligt den så kallade huvudregeln består gränsbeloppet av en lönedel och en kapitaldel och är i regel den mest gynnsamma regeln om någon i familjen har ett avlönat heltidsjobb i bolaget.

 

Under år 2023 får 50 procent av hela lönesumman inräknas när det lönebaserade utrymmet av gränsbeloppet ska fastställas.

 

Lönebaserat utrymme får dock enbart beräknas om delägaren äger minst fyra procent av kapitalet i företaget.

 

Det finns ett tak för det lönebaserade utrymmet, som begränsas till att per år och delägare uppgå till högst 50 gånger delägarens egen eller någon närståendes lön.

 

Räkna på lönekravet

Det finns också ett lönekrav som måste vara uppfyllt för att löneregeln vid beräkning av gränsbeloppet ska få användas.

 

Enligt lönekravet måste en person inom ägarens familj ha fått en lön av en viss storlek från fåmansbolaget under året före det år som gränsbeloppet beräknas för. Vid beräkning av gränsbelopp för utdelning under år 2023, tittar man alltså på löneuttagen som gjorts under år 2022.

 

Följande gränser för lönekravet gäller vid beräkning av gränsbelopp för 2023:

  • Är den totala lönesumman under 2022 i bolaget inklusive löner i dotterbolag 5 112 000 kr eller högre måste ägaren eller någon annan i någon i ägarens familj ta ut en lön under 2022 på minst 681 600 kr, för att lönekravet ska uppfyllas.
  • Är årslönesumman i företaget lägre än 5 112 000 kr räcker det att lönen till ägaren eller någon i dennes familj är minst 426 000 kr + 5 procent av årslönesumman för att lönekravet ska anses uppfyllt.
  • Lägsta möjliga lönekrav för 2022 kommer att vara 448 422 kr.
  • Med en årslön på minst 681 600 kr är lönekravet alltid uppfyllt, men lönedelen av utdelningsutrymmet får ändå inte beräknas till större belopp än 50 gånger egna lönen.
  • Finns det flera ägare som inte är släkt med varandra (de ingår i olika så kallade närståendekretsar) gäller lönekravet för var och en dessa ägare.

 

 

Exempel

En ensam ägare har ett bolag med 100 000 kr i aktiekapital (kapitalunderlag) och årslönesumman i bolaget uppgår till 1 miljon kr. Gränsbeloppet får då beräknas till 500 000 kr under 2022 på grund av de anställdas lönesumma. Därtill kommer ca 11 000 kr i gränsbelopp på grund av aktiekapitalet.  

Lönekravet under 2022 för ägaren eller någon anhörig till denne blir 426 000 + 50 000 kr (0,05 x 1 miljon) = 476 000 kr.

 

fåman221003.jpg

 

 Lägsta möjliga lönekrav under 2022 blir 448 422 kr

Om årslönesumman i bolaget under 2022 enbart består av lön till en enda person i ägarens familj kommer det att räcka att årslönen under 2022 till den personen är 448 422 kr för att en lönedel av gränsbeloppet ska få beräknas.

 

Vid en årslön till familjemedlemmen på 448 422 kr som är enda lönen i bolaget under 2022 uppfylls nämligen lönekravet för beräkning av gränsbelopp enligt löneregeln för 2022.

 

En årslön på 448 422 kr för familjemedlemmen ger en lönedel på 224 211 kr och redan detta innebär att gränsbeloppet beräknat enligt huvudregeln blir större än schablonbeloppet enligt förenklingsregeln.

 

Dessutom får vid beräkningen av gränsbeloppet enligt huvudregeln läggas en viss procentandel av de anskaffade aktierna i bolaget. För år 2023 blir procentsatsen ca 11,50 procent av anskaffningskostnaden om statslåneräntan i slutet av november 2022 ligger på 2,50 procent. I ett 100 000-kronorsbolag blir kapitaldelen av utdelningsutrymmet i så fall 11 500 kr för 2023.

 

 

Schablonbeloppet är 195 250 kr under 2023

Enligt förenklingsregeln får årets nya gränsbelopp i bolaget beräknas till ett schablonbelopp som motsvarar 2,75 inkomstbasbelopp (71 000), vilket får användas oavsett lönesummans storlek i bolaget.

 

För år 2023 blir det schablonbeloppet 195 250 kr.

 

Förenklingsregeln får bara användas i ett bolag per person. Om flera medlemmar i en familj ensamma är ägare av var sitt fåmansbolag får förenklingsregeln användas av varje familjemedlem.

 

Peter Samuelsson, Visma Spcs

 

Medverkande